Tratamente pentru combaterea insectelor

Vă facem cunoscut că în perioada 24.07.2018 – 30.07.2018 SERVICIUL JUDEȚEAN DE DEZINSECȚIE ȘI ECOLOGIZARE MEDIU ILFOV, va efectua tratamente pentru combaterea insectelor de disconfort adulți pe întreg arealul Județului Ilfov.
Acțiunea se va desfășura terestru, seara, începând cu ora 22:00, cu produsul AQUA K’OTHRINE – în doză de 50 ml/ha, din categoria BIOCIDE, avizat de Ministerul Sănătății Publice.
Locul unde se efectuează dezinsecția: în interiorul localității, aliniamente, dumuri județene, gropi gunoi și alte focare.
Produsul ESTE TOXIC pentru albine, pești și organisme acvatice. Conține piretroidul de sinteză Deltametrin 2% și acționează prin contact și ingestie.
Pentru relații suplimentare sunați la numerele de telefon: 0723.349.817 – Consilier NEAGĂ VICTORIA și 021.351.40.34 – sediu S.J.D.E.M. Ilfov.

Aviz de oportunitate – PLAN URBANISTIC ZONAL, lotizare teren pentru ansamblu de locuințe și dotări comerciale, prestări servicii, agrement și sport.

Năstase Ioana și Pistol Margareta proprietare a terenului situat în localitatea Buftea, str. Independenței (T4, P31/5), Nr. cadastral 59646 în suprafață de 18615 mp, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a Avizului de Oportunitate pentru documentația ”PLAN URBANISTIC ZONAL, LOTIZARE TEREN PENTRU ANSAMBLUL LOCUINȚE ȘI DOTĂRI COMERCIALE, PRESTĂRI SERVICII, AGREMENT ȘI SPORT”. Documentația a fost depusă pentru consultare la Primăria Orașului Buftea. Observații/comentarii se primesc în scris la Direcția de Urbanism din cadrul Primăriei Orașului Buftea (031.824.12.31) în termen de 15 zile de la data publicării prezentului anunț.