ASOCIATIA „CLUB SPORTIV SHAGYA” reprezentata de administrator Dabija Viorel Constantin, concesionar al terenului situat in orasul Buftea, B-dul Mihai Eminescu nr. 5, nr. cadastral 56927, in suprafata de 331mp, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de Oportunitate pentru documentatia PUZ „Construire cladire de birouri, comert specific, servicii conexe si semnal publicitar pentru un Club Sportiv Ecvestru P+2E”.

Documentatia a fost depusa pentru consultare la Primaria Orasului Buftea la data de 28.06.2021. Observatii si comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism din cadrul Primariei Orasului Buftea, judet Ilfov, oras Buftea, Piata Mihai Eminescu nr. 1, tel. 031/824.12.31, in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt.