Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul  organizat pentru  ocuparea funcţiei publice de Şef Birou Informații, Relații Publice, Bibliotecă

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică Rezultatul selecţiei dosarelor Observații
1. Anghel Ion Şef Birou Admis  
2. Oprea Magdalena-Cristina Şef Birou Admis  
         

 

  • Candidații declarați admis vaor susţine proba scrisă în data de 20.09.2019, ora 10.00, la sediul Primăriei oraşului Buftea.