Anunţ public

 

 

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., titular al proiectului ”Autostrada de Centură București, km 0+000 –km 100+900”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului, prin care proiectul se supune evaluării impactului asupra mediului, se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru modificările aduse proiectului: ”Autostrada de Centură București, km 0+000 –km 100+900”, propuse a fi realizate în localitățile: Dragomirești Vale, Buftea, Mogoșoaia, Clinceni, Dascălu, Ciorogârla, Ștefăneștii de Jos, Domnești, Balotești, Corbeanca, Tunari, Afumați, Pantelimon, Cernica, Glina, Popești Leordeni, Berceni, Vidra, Jilava, 1 Decembrie, Dărăști Ilfov, Măgurele, Bragadiru, Săbăreni, Bolintin Deal și Joița.

 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, Splaiul Independenţei nr. 294, sector 6, București  în zilele de luni- joi, între orele: 08.00 – 16.30 și vineri între orele: 08.00 – 14.00  şi la următoarea adresă de internet: http://www.anpm.ro/acordul-de-mediu.

   

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenției Naționale pentru Protecția Mediului pe adresele de email: office@anpm.ro și autorizari@anpm.ro