Centralizator nominal al rezultatelor

concursului de ocupare a funcţiei publice  vacante de

Director Executiv – Direcția Poliția Locală

 

Nr.

Crt.

Nr înregistrare dosar Punctaj

 proba scrisă

Punctaj 

interviu

Punctaj

final

Rezultatul final
1. 1399 83,4 94 177,4 Admis