Centralizator nominal al rezultatelor concursului de ocupare a funcţiei publice  vacante de Director Executiv – Direcția Poliția Locală

 

Nr.

Crt.

Nr înregistrare dosar Punctaj

 proba scrisă

Punctaj 

interviu

Punctaj

final

Rezultatul final
1. 17403 84,4 86,6 171 Admis