Centralizator nominal al rezultatelor concursului de ocupare a funcţiei publice  vacante de Polițist Local, clasa I, gradul profesional asistent, în cadrul Direcției Poliția Locală.

 

Nr.

Crt.

Nr înregistrare dosar Punctaj

 proba scrisă

Punctaj 

interviu

Punctaj

final

Rezultatul final
1. 17342 56,33 71 127,33 Admis
2. 16898 38,33 0 38,33 Respins