Centralizator nominal al rezultatelor concursului de ocupare a funcţiei publice  vacante de Polițist Local, clasa III, gradul profesional debutant, în cadrul Direcției Poliția Locală.

 

 

Nr.

Crt.

Nr înregistrare dosar Punctaj

 proba scrisă

Punctaj 

interviu

Punctaj

final

Rezultatul final
1. 17100 28,66 28,66 Respins
2. 17117 15 15 Respins
3. 17176 0 0 Respins