Rezultatul interviului la  concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice  vacante  de inspector, clasa I, gradul profesional asistent, în cadrul Serviciului Buget Finanțe Contabilitate

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviu:

 

Nr. crt. Nr. înregistrare dosar  

Funcţia publică

Punctajul interviului Rezultatul interviului

 

1. 17653 Inspector, clasa I, grad profesional asistent 78 Admis
  • Candidatul nemuțumit poate formula contestație în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatului interviului pe care o depune, la secretarul comisiei.