Rezultatul interviului la  concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice  vacante  de inspector, clasa I, gradul profesional debutant, în cadrul Biroului Evidență Patrimoniu, Spațiu Locativ, Autorizații și Avize.

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviu:

 

Nr. crt. Nr înregistrare dosar  Funcţia publică Punctajul interviului Rezultatul interviului

 

1. 17529 Inspector, clasa I, grad profesional debutant 77,33 Admis
  • Candidatul nemuțumit poate formula contestație în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatului interviului pe care o depune, la secretarul comisiei.