Rezultatul interviului la  concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice  vacante  de polițist local, clasa I, gradul profesional asistent, în cadrul Direcției Poliția Locală.

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviu:

 

Nr. crt. Nr înregistrare dosar  

Funcţia publică

Punctajul interviului Rezultatul interviului

 

1. 17342 Polițist Local, clasa I, grad profesional asistent 71 Admis
2. 16898 Polițist Local, clasa I, grad profesional asistent Absent Respins
  • Candidatul nemuțumit poate formula contestație în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatului interviului pe care o depune, la secretarul comisiei.

 

Secretar comisie

Barbu Dorel

 

Afişat astăzi, 31 .08.2022, ora 10.00  la sediul

Primărie oraşului Buftea