Rezultatul probei scrise la  concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice vacante  de Director Executiv – Direcția Poliția Locală

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

 

Nr. crt. Nr. înregistrare dosar  

Funcţia publică

Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise

 

1. 17403 Director Executiv 84,4 Admis