Rezultatul probei scrise la  concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice  vacante  de inspector, clasa I, gradul profesional asistent în cadrul Serviciului Buget Finanțe Contabilitate

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

 

Nr. crt. Nr înregistrare

dosar

Funcţia publică Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise

 

1. 17314 Inspector, clasa I, grad profesional  asistent 12,33 RESPINS
2. 17653 Inspector, clasa I, grad profesional  asistent 52,66 ADMIS

 

  • Candidații nemulțumiți pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor probei scrise pe care o depune, la secretarul comisiei.
  • Candidatul declarat admis va susține interviul în data de 22.08.2022 ora 10.00 la sediul Primăriei orașului Buftea