Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice  vacante  de inspector, clasa I, gradul profesional debutant, în cadrul Biroului Evidență Patrimoniu, Spațiu Locativ, Autorizații și Avize.

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

 

Nr. crt. Nr înregistrare dosar Funcţia publică Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise

 

1. 17529 Inspector, clasa I, grad profesional  debutant 64,33 Admis
  • Candidatul nemulțumit poate formula contestație în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatului probei scrise pe care o depune, la secretarul comisiei.
  • Candidatul declarat admis va susține interviul în data de 22.08.2022 ora 10.00 la sediul Primăriei orașului Buftea