Rezultatul probei scrise la  concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice  vacante  de inspector, clasa I, gradul profesional debutant în cadrul Compartimentului Registrul Agricol, Cadastru

 

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

 

Nr. crt. Nr înregistrare

dosar

Funcţia publică Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise

 

1. 9228 Inspector, clasa I, grad profesional  debutant 0 Respins

 

  • Candidatul nemulțumit poate formula contestație în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor probei scrise pe care o depune, la secretarul comisiei.