Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice  vacante  de polițist local, clasa III, gradul profesional debutant în cadrul Direcției Poliția Locala

Având în vedere prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

 

Nr. crt. Nr înregistrare

dosar

Funcţia publică Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise
1. 17100 Polițist local, clasa III, grad profesional  debutant 28,66 RESPINS
2. 17117 Polițist local, clasa III, grad profesional  debutant 15 RESPINS
3. 17176 Polițist local, clasa III, grad profesional  debutant 0 RESPINS

 

  • Candidații nemulțumiți poate formula contestație în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor probei scrise pe care o depune, la secretarul comisiei.
  • Candidatul declarat admis va susține interviul în data de 30.08.2022 ora 10.00 la sediul Primăriei orașului Buftea

 

 

 

Afişat astăzi,  26 .08 .2022, ora 9.00  la sediul

Primărie oraşului Buftea