Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice vacante  de Şef Birou Informații, Relații Publice, Bibliotecă

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise
1. Anghel Ion Şef Birou Informații, Relații Publice, Bibliotecă 67,6 Respins
2. Oprea Magdalena-Cristina Şef Birou Informații, Relații Publice, Bibliotecă 89,6 Admis

 

  • Candidatul declarat admis va susţine interviul în data de 24.09.2019, ora 10.00, la sediul Primăriei oraşului Buftea.
  • Candidații nemuțumiți pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor probei scrise pe care o depun, la secretarul comisiei.