Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul  organizat pentru  ocuparea unor funcţii publice vacante de polițist local în cadrul Direcției Poliția Locală.

 Având în vedere prevederile 40 alin(1) lit.a) şi art. 50 alin(1) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

 Nr. crt. Nr înregistrare

          dosar

Funcţia publică Rezultatul selecţiei dosarelor Observații
1. 16898 Polițist local, cls. I, gradul asistent Admis  
2. 17100  Polițist local, cls. III, gradul debutant Admis  
3. 17117 Polițist local, cls. III, gradul debutant Admis  
4. 17176 Polițist local, cls. III, gradul debutant Admis  
5. 17342 Polițist local, cls. I, gradul asistent Admis  

 

  • Candidații declarați admis vor susţine proba scrisă în data de 25.08.2022, ora 10.00, la sediul Primăriei oraşului Buftea.
  • Candidatul, în cazul în care este nemulţumit de rezultatele obţinute, poate formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Frăţilă Nicoleta, inspector.