Năstase Ioana și Pistol Margareta proprietare a terenului situat în localitatea Buftea, str. Independenței (T4, P31/5), Nr. cadastral 59646 în suprafață de 18615 mp, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a Avizului de Oportunitate pentru documentația ”PLAN URBANISTIC ZONAL, LOTIZARE TEREN PENTRU ANSAMBLUL LOCUINȚE ȘI DOTĂRI COMERCIALE, PRESTĂRI SERVICII, AGREMENT ȘI SPORT”. Documentația a fost depusă pentru consultare la Primăria Orașului Buftea. Observații/comentarii se primesc în scris la Direcția de Urbanism din cadrul Primăriei Orașului Buftea (031.824.12.31) în termen de 15 zile de la data publicării prezentului anunț.