HOTARARI CONSILIUL LOCAL BUFTEA 2022

Nr.

HCL

Organ emitent

– data –

Felul actului şi titlul pe scurt
1. Consiliul Local
31 Ianuarie 2022
HOTĂRÂREA NR. 1 din 29 Ianuarie 2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile februarie, martie, aprilie 2021
2. Consiliul Local
31 Ianuarie 2022
HOTĂRÂREA NR. 2 Din 31 ianuarie 2022 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice/personal auxiliar, care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic Barbu A. Ştirbey din oraşul Buftea, pentru luna septembrie şi luna octombrie 2021
3. Consiliul Local
31 Ianuarie 2022
HOTĂRÂREA NR. 3 Din 31 ianuarie 2022 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 3 din oraşul Buftea, pentru luna noiembrie 2021
4. Consiliul Local
31 Ianuarie 2022
HOTĂRÂREA NR. 4 Din 31 ianuarie 2022 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 1 din oraşul Buftea, pentru perioada septembrie – noiembrie 2021
5. Consiliul Local
31 Ianuarie 2022
HOTĂRÂREA NR. 5 Din 31 ianuarie 2022 privind prelungirea parteneriatului încheiat între Consiliul local al oraşului Buftea, prin Direcţia Asistenţă Socială şi Asociaţia SOS Satele Copiilor- România
6. Consiliul Local
31 Ianuarie 2022
HOTĂRÂREA NR. 6 Din 31 Ianuarie 2022 privind aprobarea Planului de asigurare a resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2022
7. Consiliul Local
31 Ianuarie 2022
HOTĂRÂREA NR. 7 Din 31 ianuarie 2022 privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local în vederea repartizării orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă beneficiare ale Legii nr. 416/2001, pentru anul 2022
8. Consiliul Local
31 Ianuarie 2022
HOTĂRÂREA NR. 8 Din 31 ianuarie 2022 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar la nivelul Unităţii Administrativ Teritoriale oraşul Buftea, Judeţul Ilfov, pentru anul şcolar 2022 – 2023
9. Consiliul Local
31 Ianuarie 2022
HOTĂRÂREA NR. 9 Din 31 ianuarie 2022 privind acordarea de mandat special Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru Transport Public Bucureşti · Ilfov în vederea aprobării stabilirii, ajustării sau modificării preţurilor şi tarifelor
10. Consiliul Local
31 Ianuarie 2022
HOTĂRÂREA NR. 10 Din 31 ianuarie 2022 privind deblocarea şi utilizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local al oraşului Buftea
11. Consiliul Local
31 Ianuarie 2022
HOTĂRÂREA NR.11 Din 31 Ianuarie 2022 privind propunerea schimbării destinaţiei imobilului construcţie Corp C3 Anexa, situat în oraşul Buftea, Strada Independenţei, nr. 52, în vederea desfiinţării acestuia şi transmiterea solicitării Ministerului Educaţiei Naţionale pentru emiterea avizului conform
12. Consiliul Local
25 Februarie 2022
HOTĂRÂREA NR. 12 Din 25 februarie 2022 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice/personal auxiliar, care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic Barbu A. Ştirbey din oraşul Buftea, pentru luna noiembrie 2021
13. Consiliul Local
25 Februarie 2022
HOTĂRÂREA NR. 13 din 25 februarie 2022 pentru modificarea şi completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr. 113/31.08.2017 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor publice şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale Administraţie, din aparatul de specialitate al primarului oraşului Buftea, precum şi din serviciile publice de interes local aflate în subordinea Consiliului Local
14. Consiliul Local
25 Februarie 2022
HOTĂRÂREA NR. 14 din 25 februarie 2022 privind stabilirea cuantumului chiriei pentru locuinţele realizate prin Agenţia Naţională de Locuinţe situate în oraşul Buftea, strada Oltului şi strada Vlăsiei
15. Consiliul Local
25 Februarie 2022
HOTĂRÂREA NR. 15 din 25 februarie 2022 privind prelungirea contractelor de închiriere pentru locuinţele construite prin Agenţia Naţională de Locuinţe, situate în oraşul Buftea, strada Oltului şi strada Vlăsiei
16. Consiliul Local
25 Februarie 2022
HOTĂRÂREA NR. 16 din 25 februarie 2022 privind aprobarea bugetului general al Oraşului Buftea pe anul 2022
17. Consiliul Local
25 Februarie 2022
HOTĂRÂREA NR. 17 din 25 februarie 2022 privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între Judeţul Ilfov – Consiliul Judeţean, Serviciul Judeţean de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Ilfov şi unităţile administrativ – teritoriale din Judeţul Ilfov în vederea realizării proiectului ” Ilfov fără ţânţari”
18. Consiliul Local
25 Februarie 2022
HOTĂRÂREA NR. 18 Din 25 februarie 2022 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor construite pentru tineri prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe
19. Consiliul Local
25 Februarie 2022
HOTĂRÂREA NR. 19 din 25 februarie 2022 privind neexercitarea dreptului de preemţiune de către oraşul Buftea – Consiliul local Buftea asupra imobilului cu nr. cadastral 52150, din oraşul Buftea, judeţul Ilfov
20. Consiliul Local
25 Februarie 2022
HOTĂRÂREA NR. 20 din 25 februarie 2022 privind acceptarea ofertei de donaţie a unui imobil teren situat în oraşul Buftea, judeţ Ilfov, cu nr. cadastral 64540
21. Consiliul Local
25 Februarie 2022
HOTĂRÂREA NR. 21 din 25 februarie 2022 privind acceptarea ofertei de donaţie a unui imobil teren situat în oraşul Buftea, judeţ Ilfov, cu nr. cadastral 64746
22. Consiliul Local
25 Februarie 2022
HOTĂRÂREA NR. 22 din 25 februarie 2022 privind aprobarea dezmembrării unui imobil teren care aparţine oraşului Buftea
23. Consiliul Local
04 Martie 2022
HOTĂRÂREA NR. 23 din 04 martie 2022 privind încheierea unui acord de cooperare în vederea realizării proiectului: „ Cooperarea privind creşterea capacităţii operaţionale la nivelul Judeţului Ilfov În vederea asigurării eficiente şi unitare a asistenţei umanitare adecvate pentru persoanele refugiate/intrate pe teritoriul judeţului Ilfov În urma conflictului declanşat În Ucraina”
24. Consiliul Local
04 Martie 2022
HOTĂRÂREA NR. 24 din 04 martie 2022 privind aprobarea tipului de suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din Şcoala Gimnazială nr. 3 Buftea
25. Consiliul Local
09 Martie 2022
HOTĂRÂREA NR. 25 Din 09 martie 2022 privind desemnarea reprezentanţilor Constliului Local Buftea în Comisiile de evaluare a probei de Interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor de director/ director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat
 26. Consiliul Local
31 Martie 2022
HOTĂRÂREA NR. 26 Din 31 martie 2022 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al oraşului Buftea, pe anul 2021
27. Consiliul Local
31 Martie 2022
HOTĂRÂREA NR. 27 Din 31 martie 2022 privind schimbarea destinaţiei imobilului aparţinând domeniului public al oraşului Buftea în care a funcţionat căminul de elevi al Liceului Tehnologic “Dumitru Dumitrescu” situat în oraşul Buftea, Şos. Bucureşti -Târgovişte nr.145, judeţul Ilfov
28. Consiliul Local
31 Martie 2022
HOTĂRÂREA NR.28 Din 31 martie 2022 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice/personal auxiliar, care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic Barbu A. Ştirbey din oraşul Buftea, pentru luna decembrie 2021 şi luna ianuarie 2022
29. Consiliul Local
31 Martie 2022
HOTĂRÂREA NR. 29 din 31 martie 2022 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 2 din oraşul Buftea, pentru perioada noiembrie 2021- februarie 2022
30. Consiliul Local
31 Martie 2022
HOTĂRÂREA NR.30 din 31 martie 2022 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate revizuit şi a indicatorilor tehnico • economici revizuiţi aferenţi investiţiilor propuse în Oraşul Buftea în cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată În aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanţa În perioada 2014-2020″ şi includerea În bugetul de venituri şi cheltuieli a cotei de cofinanţare
31. Consiliul Local
31 Martie 2022
HOTĂRÂREA NR. 31 din 31 martie 2022 privind alocarea unor sume de bani din bugetul local pe anul 2022, ca sprijin financiar pentru completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult din oraşul Buftea
32. Consiliul Local
31 Martie 2022
HOTĂRÂREA NR. 32 din 31 martie 2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului Centrului Cultural Buftea, stabilirea comisiei de evaluare şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor
33. Consiliul Local
31 Martie 2022
HOTĂRÂREA NR. 33 Din 31 martie 2022 privind modificarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice din oraşul Buftea
34. Consiliul Local
31 Martie 2022
HOTĂRÂREA NR. 34 din 31 martie 2022 privind aprobarea modificării nivelului tarifului pentru colectarea taxelor de către S.C. Buftea Admin Cons S.R.L., pentru îndeplinirea obiectului contractului de asociere nr.102/01.10.2012
35. Consiliul Local
31 Martie 2022
HOTĂRÂREA NR. 35 din 31 martie 2022 privind delegarea gestiunii Serviciului public de administrare a domeniului public şi privat al oraşului Buftea
36. Consiliul Local
31 Martie 2022
HOTĂRÂREA NR. 36 Din 31 martie 2022 privind aprobarea achiziţionării unui imobil teren în suprafaţă de 2776, 93 mp, situat în Buftea, judeţ Ilfov, pentru extinderea cimitirului din oraşul Buftea, strada Viilor
37. Consiliul Local
31 Martie 2022
HOTĂRÂREA NR. 37 Din 31 martie 2022 privind aprobarea achiziţionării unui imobil teren în suprafaţă de 825 mp, situat în Buftea, judeţ Ilfov, pentru extinderea cimitirului din oraşul Buftea
38. Consiliul Local
31 Martie 2022
HOTĂRÂREA NR. 38 Din 31 martie 2022 privind înscrierea dreptului de proprietate a oraşului Buftea asupra imobilului teren situat în oraşul Buftea, tarla 5, parcela 130, judeţ Ilfov, identificat cu nr. cadastral 64 7 68
39. Consiliul Local
31 Martie 2022
HOTĂRÂREA NR. 39 Din 31 martie 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnico-economice Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii Realizare staţie de reîncărcare pentru autovehicule electrice
40. Consiliul Local
31 Martie 2022
HOTĂRÂREA NR. 40 Din 31 martie 2022 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice Studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare străzi oraş Buftea, Cartier Tineri”
41. Consiliul Local
31 Martie 2022
HOTĂRÂREA NR. 41 Din 31 martie 2022 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice Studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de Investiţii “Infrastructură rutieră oraş Buftea – 18 străzi”
42. Consiliul Local
31 Martie 2022
HOTĂRÂREA NR. 42 Din 31 martie 2022 privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiţii Realizare sistem de iluminat public pentru Strada Tamaş, localitatea Buftea, judeţul Ilfov
43. Consiliul Local
31 Martie 2022
HOTĂRÂREA NR. 43 Din 31 martie 2022 privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiţii Realizare zonă de agrement pentru copii-Aleea Şcolii, Buftea, judeţul Ilfov
44. Consiliul Local
31 Martie 2022
HOTĂRÂREA NR. 44 din 31 martie 2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 141/29.09.2021 privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al oraşului Buftea şi administrarea Consiliului local Buftea în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor – Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, pentru realizarea lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada de centură Bucureşti km 0+000 – km 100+900 – sector Centura Nord km 0+000 – km 52+770″
45. Consiliul Local
31 Martie 2022
HOTĂRÂREA NR. 45 Din 31 martie 2022 privind propunerea schimbării destinaţiei Imobilului construcţie C1, situat în oraşul Buftea, strada Eroilor, nr.52
46. Consiliul Local
28 Aprilie 2022
HOTĂRÂREA NR. 46 din 28 aprilie 2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
47. Consiliul Local
28 Aprilie 2022
HOTĂRÂREA NR. 47 din 28 aprilie 2022 privind acordarea de mandate speciale Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru Transport Public Bucureşti – Ilfov în vederea aprobării contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători în regiunea Bucureşti-Ilfov pe o perioadă de 10 ani, cu operatorul S.C. Regia Serv Transport S.R.L.
48. Consiliul Local
28 Aprilie 2022
HOTĂRÂREA NR. 48 Din 28 aprilie 2022 privind acordarea unui mandat special Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Ilfov (A.D.I.G. I.D.I)
49. Consiliul Local
28 Aprilie 2022
HOTĂRÂREA NR. 49 din 28 aprilie 2022 privind retragerea dreptului de a beneficia de atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, în condiţiile Legii nr. 15/2003
50. Consiliul Local
28 Aprilie 2022
HOTĂRÂREA NR. 50 din 28 aprilie 2022 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. pentru exerciţiul financiar 2021
51. Consiliul Local
28 Aprilie 2022
HOTĂRÂREA NR. 51 din 28 aprilie 2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. pentru anul 2022
52. Consiliul Local
28 Aprilie 2022
HOTĂRÂREA NR. 52 din 28 aprille 2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. General Public Serv S.A. pentru anul 2022
53. Consiliul Local
28 Aprilie 2022
HOTĂRÂREA NR. 53 din 28 aprilie 2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al S.C. Regio Serv Transport S.R.L
54. Consiliul Local
28 Aprilie 2022
HOTĂRÂREA NR. 54 din 28 aprilie 2022 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 3 din oraşul Buftea, pentru perioada decembrie 2021- martie 2022
55. Consiliul Local
28 Aprilie 2022
HOTĂRÂREA NR. 55 din 28 aprilie 2022 privind alocarea unei sume de bani din bugetul local pe anul 2022, ca sprijin financiar pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Săbăreni din oraşul Buftea
56. Consiliul Local
28 Aprilie 2022
HOTĂRÂREA NR. 56 Din 28 aprilie 2022 privind amenajarea unor noi locuri de parcare în oraşul Buftea
57. Consiliul Local
28 Aprilie 2022
HOTĂRÂREA NR. 57 din 28 aprilie 2022 privind prelungirea contractului de comodat nr. 26/03.04.2014, încheiat între Oraşul Buftea prin Consiliul local şi Asociaţia Şansa Ta
58. Consiliul Local
28 Aprilie 2022
HOTĂRÂREA NR. 58 Din 28 aprilie 2022 privind prelungirea contractului de comodat nr. 30/27.05.2015, încheiat între Oraşul Buftea – Consiliul local şi Asociaţia Şansa Ta
59. Consiliul Local
28 Aprilie 2022
HOTĂRÂREA NR. 59 din 28 aprilie 2022 privind încetarea dreptului de administrare a oraşului Buftea asupra imobilului teren în suprafaţă de 827 mp, aflat în domeniul public al Judeţului Ilfov, situat în Str. Studioului, nr. 5, oraş Buftea, Judeţ Ilfov
60. Consiliul Local
28 Aprilie 2022
HOTĂRÂREA NR. 60 din 28 aprilie 2022 privind darea în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov a unor sectoare de drum, aflate în domeniul public al oraşului Buftea şi administrarea Consiliului Local Buftea
61. Consiliul Local
28 Aprilie 2022
HOTĂRÂREA NR. 61 Din 28 aprilie 2022 privind modificarea tarifelor practicate de către operatorul serviciului de salubrizare în baza contractului nr. 26048/2019 de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubritate în oraşul Buftea
62. Consiliul Local
28 Aprilie 2022
HOTĂRÂREA NR. 62 din 28 aprilie 2022 privind neexercitarea dreptului de preemţiune de către oraşul Buftea – Consiliul local Buftea referitor la cumpărarea imobilului „Ansamblul fostului Palat Ştirbei” monument istoric – cod LMI 2015 şi IF-ll-a-A-15257, situat în oraşul Buftea, strada Ştirbei Vodă, nr. 36, judeţul Ilfov
63. Consiliul Local
28 Aprilie 2022
HOTĂRÂREA NR. 63 din 28 aprilie 2022 privind neexercitarea dreptului de preemţiune de către oraşul Buftea – Consiliul local Buftea asupra imobilului cu nr. cadastral 3467, CF 59424 situat În oraşul Buftea, judeţul Ilfov
64. Consiliul Local
28 Aprilie 2022
HOTĂRÂREA NR. 64 din 28 aprilie 2022 privind neexercitarea dreptului de preemţiune de către oraşul Buftea – Consiliul local Buftea asupra imobilului cu nr. cadastral 53908, CF 53908 situat in oraşul Buftea, judeţul Ilfov
65. Consiliul Local
28 Aprilie 2022
HOTĂRÂREA NR. 65 din 28 aprilie 2022 privind neexercltarea dreptului de preemţiune de către oraşul Buftea – Consiliul local Buftea asupra imobilului cu nr. cadastral 53906, CF 53906 situat în oraşul Buftea, judeţul Ilfov
66. Consiliul Local
28 Aprilie 2022
HOTĂRÂREA NR. 66 din 28 aprilie 2022 privind alipirea unor imobile terenuri care aparţin unitaţii administrativ teritoriale oraşul Buftea
67. Consiliul Local
28 Aprilie 2022
HOTĂRÂREA NR. 67 Din 28 aprilie 2022 privind aprobarea încheierii actului adiţional nr. 1 la contractul de concesiune nr. 3/31.01.2012
68. Consiliul Local
28 Aprilie 2022
HOTĂRÂREA NR. 68 Din 28 aprilie 2022 privind aprobarea listei de prioritate în vederea atribuirii de terenuri în baza Legii nr .15/2003
69. Consiliul Local
31 Mai 2022
HOTĂRÂREA NR. 69 Din 31 mai 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii ,,Parc integrat pentru recreere, sport şi agrement”
70.  Consiliul Local
31 Mai 2022
HOTĂRÂREA NR. 70 Din 31 mai 2022 privind atestarea unei persoane fizice care a promovat examenul de atestare pentru activitatea de administrator de condominii la asociaţiile de proprietari, organizat în data de 20.04.2022
71.  Consiliul Local
31 Mai 2022
HOTĂRÂREA NR. 71 din 31 mai 2022 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al oraşului Buftea, pe trimestrul I 2022
72.  Consiliul Local
31 Mai 2022
HOTĂRÂREA NR. 72 din 31 mai 2022 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Buftea pe anul 2022
73.  Consiliul Local
31 Mai 2022
HOTĂRÂREA NR. 73 din 31 mai 2022 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice/personal auxiliar, care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic Barbu A. Ştirbey din oraşul Buftea, pentru lunile februarie, martie, aprilie 2022
74.  Consiliul Local
31 Mai 2022
HOTĂRÂREA NR. 74 din 31 mai 2022 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 1 din oraşul Buftea, pentru perioada decembrie 2021, ianuarie şi februarie 2022
75.  Consiliul Local
31 Mai 2022
HOTĂRÂREA NR. 75 din 31 mai 2022 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic Dumitru Dumitrescu din oraşul Buftea, pentru perioada mai-decembrie 2021
76.  Consiliul Local
31 Mai 2022
HOTĂRÂREA NR. 76 Din 31 mai 2022 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 2 din oraşul Buftea, pentru lunile martie şi aprilie 2022
77.  Consiliul Local
31 Mai 2022
HOTĂRÂREA NR. 77 din 31 mai 2022 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. Regio Serv Transport S.R.L. pentru exerciţiul financiar 2021
78.  Consiliul Local
31 Mai 2022
HOTĂRÂREA NR. 78 din 31 mai 2022 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. General Public Serv S.A. pentru exerciţiul financiar 2021
79.  Consiliul Local
31 Mai 2022
HOTĂRÂREA NR. 79 din 31 mai 2022 privind transformarea unei funcţii publice vacante şi modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului oraşului Buftea
80.  Consiliul Local
31 Mai 2022
HOTĂRĂREA NR. 80 din 31 mai 2022 privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului Centrului Cultural Buftea
81.  Consiliul Local
31 Mai 2022
HOTĂRÂREA NR. 81 din 31 mai 2022 privind aprobarea încheierii unui Protocol de cooperare între Judeţul Ilfov – Consiliul Judeţean, Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov şi Unităţile Administrativ Teritoriale din judeţul Ilfov în vederea realizării campaniei de informare privind risipa alimentară ,,Tu câţi bani al în coşul de gunoi? Nu arunca mâncarea!”
82.  Consiliul Local
31 Mai 2022
HOTĂRÂREA NR. 82 din 31 mai 2022 privind modificarea obiectului asocierii aprobată prin Hotărârea Consiliului local nr. 90/2012 şi a contractului de asociere nr. 159/2012, încheiat între Consiliul Local al oraşului Buftea şi “Asociaţia Club Sportiv de Sănătate Voinţa Buftea”
83.  Consiliul Local
31 Mai 2022
HOTĂRÂREA NR. 83 din 31 mai 2022 privind completarea obiectului asocierii încheiată între Oraşul Buftea şi S.C. Buftea Admin Cons S.R.L şi a contractului de asociere nr.102/2012 aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr.102/2012
84.  Consiliul Local
31 Mai 2022
HOTĂRÂREA NR. 84 din 31 mai 2022 privind prelungirea termenului de restituire a sumei acordată societăţii Regio Serv Transport S.R.L, prin Hotărârea Consiliului local nr. 80/26.05.2021
85.  Consiliul Local
31 Mai 2022
HOTĂRÂREA NR. 85 din 31 mai 2022 privind încheierea unui protocol între Oraşul Buftea şi Asociaţia Columbofllă Buftea
86.  Consiliul Local
31 Mai 2022
HOTĂRÂREA NR. 86 din 31 mai 2022 privind înscrierea dreptului de proprietate a oraşului Buftea asupra imobilului teren situat în oraşul Buftea, tarla 4,5, parcela 31/5, judeţ Ilfov, identificat cu nr. cadastral 63203
87.  Consiliul Local
31 Mai 2022
HOTĂRÂREA NR. 87 din 31 mai 2022 privind înscrierea dreptului de proprietate a oraşului Buftea asupra Imobilului teren situat în oraşul Buftea, tarla 4, parcela 31 /5, 31 /5/7, judeţ Ilfov, identificat cu nr. cadastral 64948
88.  Consiliul Local
31 Mai 2022
HOTĂRÂREA NR. 88 Din 31 mai 2022 privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al unităţii administrativ – teritoriale oraşul Buftea
89.  Consiliul Local
31 Mai 2022
HOTĂRÂREA NR. 89 Din 31 mai 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii reabilitare termică a blocurilor de locuinţe în cadrul proiectului „Creşterea performanţei energetice a sectorului rezidenţial-reabilitare termică blocuri de locuinţe, 10 buc., oraş Buftea, Judeţul Ilfov”
90. Consiliul Local
17 Iunie 2022
HOTARÂREA NR. 90 din 17 iunie 2022 privind aprobarea participarii Unitatii Administrativ-Teritoriale Orasul Buftea din judetul Ilfov, În calitate de partener, prin asocierea cu Unitatea Administrativ Teritoriala – Orasul Popesti-Leordeni (Lider), Unitatea Administrativ-Teritoriala Judetul Ilfov, precum si cu un numar de 23 Unitati Administrativ-Teritoriale din judetul Ilfov În cadrul proiectului „Sistem ITS Integrat Smart & Green Mobility pentru regiunea Bucuresti-Ilfov – Informarea calatorilor În statiile de transport public”, apelul de proiecte PNRR/2022/C10
91. Consiliul Local
17 Iunie 2022
HOTĂRÂREA NR. 91 din 17 iunie 2022 privind acordarea de mandate speciale Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru Transport Public Bucureşti – Ilfov în vederea modificării contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători încheiate cu operatorii regionali Societatea de Transport Bucureşti STB S.A., Serviciul de Transport Voluntari S.A., Ecotrans STCM S.R.L., S.C. Regio Serv Transport S. R. L.
92. Consiliul Local
17 Iunie 2022
HOTĂRÂREA NR. 92 Din 24 iunie 2022 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiţii CONSTRUIRE 30 UNITĂŢI LOCATIVE (TIP ANL) SISTEMATIZARE VERTICALĂ, oraş Buftea, judeţul Ilfov, strada Studioului, nr.4
93. Consiliul Local
17 Iunie 2022
HOTĂRÂREA NR.93 din 24 iunie 2022 pentru modificarea Anexei la HotărArea Consiliului Local nr. 120/31.08.2021 privind retragerea dreptului de a beneficia de atribuirea in folosinţă gratuită a unui teren în condiţiile Legii nr. 1512003
94. Consiliul Local
17 Iunie 2022
HOTĂRÂREA NR. 94 din 24 iunie 2022 privind prelungirea contractului de comodat nr. 37/30.06.2017, încheiat între Oraşul Buftea prin Consiliul local şi Asociaţia SOS Satele Copiilor România
95. Consiliul Local
17 Iunie 2022
HOTĂRÂREA NR. 95 Din 24 iunie 2022 privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al unităţii administrativ – teritoriale oraşul Buftea
96. Consiliul Local
17 Iunie 2022
HOTĂRÂREA NR.96 din 24 iunie 2022 privind alipirea unor imobile terenuri care aparţin unităţii administrativ teritoriale oraşul Buftea
97. Consiliul Local
17 Iunie 2022
HOTĂRÂREA NR. 97 Din 24 iunie 2022 privind aprobarea dezmembrării unui imobil teren care aparţine oraşului Buftea
98. Consiliul Local
17 Iunie 2022
HOTĂRÂREA NR. 98 din 24 iunie 2022 privind retragerea dreptului de a beneficia de atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, în condiţute Legii nr. 15/2003
99. Consiliul Local
17 Iunie 2022
HOTĂRĂREA NR. 99 din 24 iunie 2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management/evaluare a noului proiect de management la Centrul Cultural Buftea, a caietului de obiective, a comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor
100. Consiliul Local
17 Iunie 2022
HOTĂRÂREA NR. 100 Din 24 iunie 2022 privind darea în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov a sectorului de drum – str. 23 August, tronson 1, aflat în domeniul public al oraşului Buftea şi administrarea Consiliului Local Buftea
101. Consiliul Local
17 Iunie 2022
HOTĂRÂREA NR. 101 din 27.06 2022 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea infrastructurii pentru transportul verde – piste de biciclete în Oraşul Buftea, judeţul Ilfov” în cadrul PNRR/Componenta C10 – Fondul Local şi a cheltuielilor aferente acestui proiect