HOTARARI CONSILIUL LOCAL BUFTEA 2022

Nr.

HCL

Organ emitent

– data –

Felul actului şi titlul pe scurt
1.Consiliul Local
31 Ianuarie 2022
HOTĂRÂREA NR. 1 din 29 Ianuarie 2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile februarie, martie, aprilie 2021
2.Consiliul Local
31 Ianuarie 2022
HOTĂRÂREA NR. 2 Din 31 ianuarie 2022 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice/personal auxiliar, care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic Barbu A. Ştirbey din oraşul Buftea, pentru luna septembrie şi luna octombrie 2021
3.Consiliul Local
31 Ianuarie 2022
HOTĂRÂREA NR. 3 Din 31 ianuarie 2022 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 3 din oraşul Buftea, pentru luna noiembrie 2021
4.Consiliul Local
31 Ianuarie 2022
HOTĂRÂREA NR. 4 Din 31 ianuarie 2022 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 1 din oraşul Buftea, pentru perioada septembrie – noiembrie 2021
5.Consiliul Local
31 Ianuarie 2022
HOTĂRÂREA NR. 5 Din 31 ianuarie 2022 privind prelungirea parteneriatului încheiat între Consiliul local al oraşului Buftea, prin Direcţia Asistenţă Socială şi Asociaţia SOS Satele Copiilor- România
6.Consiliul Local
31 Ianuarie 2022
HOTĂRÂREA NR. 6 Din 31 Ianuarie 2022 privind aprobarea Planului de asigurare a resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2022
7.Consiliul Local
31 Ianuarie 2022
HOTĂRÂREA NR. 7 Din 31 ianuarie 2022 privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local în vederea repartizării orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă beneficiare ale Legii nr. 416/2001, pentru anul 2022
8.Consiliul Local
31 Ianuarie 2022
HOTĂRÂREA NR. 8 Din 31 ianuarie 2022 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar la nivelul Unităţii Administrativ Teritoriale oraşul Buftea, Judeţul Ilfov, pentru anul şcolar 2022 – 2023
9.Consiliul Local
31 Ianuarie 2022
HOTĂRÂREA NR. 9 Din 31 ianuarie 2022 privind acordarea de mandat special Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru Transport Public Bucureşti · Ilfov în vederea aprobării stabilirii, ajustării sau modificării preţurilor şi tarifelor
10.Consiliul Local
31 Ianuarie 2022
HOTĂRÂREA NR. 10 Din 31 ianuarie 2022 privind deblocarea şi utilizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local al oraşului Buftea
11.Consiliul Local
31 Ianuarie 2022
HOTĂRÂREA NR.11 Din 31 Ianuarie 2022 privind propunerea schimbării destinaţiei imobilului construcţie Corp C3 Anexa, situat în oraşul Buftea, Strada Independenţei, nr. 52, în vederea desfiinţării acestuia şi transmiterea solicitării Ministerului Educaţiei Naţionale pentru emiterea avizului conform
12.Consiliul Local
25 Februarie 2022
HOTĂRÂREA NR. 12 Din 25 februarie 2022 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice/personal auxiliar, care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic Barbu A. Ştirbey din oraşul Buftea, pentru luna noiembrie 2021
13.Consiliul Local
25 Februarie 2022
HOTĂRÂREA NR. 13 din 25 februarie 2022 pentru modificarea şi completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr. 113/31.08.2017 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor publice şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale Administraţie, din aparatul de specialitate al primarului oraşului Buftea, precum şi din serviciile publice de interes local aflate în subordinea Consiliului Local
14.Consiliul Local
25 Februarie 2022
HOTĂRÂREA NR. 14 din 25 februarie 2022 privind stabilirea cuantumului chiriei pentru locuinţele realizate prin Agenţia Naţională de Locuinţe situate în oraşul Buftea, strada Oltului şi strada Vlăsiei
15.Consiliul Local
25 Februarie 2022
HOTĂRÂREA NR. 15 din 25 februarie 2022 privind prelungirea contractelor de închiriere pentru locuinţele construite prin Agenţia Naţională de Locuinţe, situate în oraşul Buftea, strada Oltului şi strada Vlăsiei
16.Consiliul Local
25 Februarie 2022
HOTĂRÂREA NR. 16 din 25 februarie 2022 privind aprobarea bugetului general al Oraşului Buftea pe anul 2022
17.Consiliul Local
25 Februarie 2022
HOTĂRÂREA NR. 17 din 25 februarie 2022 privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între Judeţul Ilfov – Consiliul Judeţean, Serviciul Judeţean de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Ilfov şi unităţile administrativ – teritoriale din Judeţul Ilfov în vederea realizării proiectului ” Ilfov fără ţânţari”
18.Consiliul Local
25 Februarie 2022
HOTĂRÂREA NR. 18 Din 25 februarie 2022 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor construite pentru tineri prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe
19.Consiliul Local
25 Februarie 2022
HOTĂRÂREA NR. 19 din 25 februarie 2022 privind neexercitarea dreptului de preemţiune de către oraşul Buftea – Consiliul local Buftea asupra imobilului cu nr. cadastral 52150, din oraşul Buftea, judeţul Ilfov
20.Consiliul Local
25 Februarie 2022
HOTĂRÂREA NR. 20 din 25 februarie 2022 privind acceptarea ofertei de donaţie a unui imobil teren situat în oraşul Buftea, judeţ Ilfov, cu nr. cadastral 64540
21.Consiliul Local
25 Februarie 2022
HOTĂRÂREA NR. 21 din 25 februarie 2022 privind acceptarea ofertei de donaţie a unui imobil teren situat în oraşul Buftea, judeţ Ilfov, cu nr. cadastral 64746
22.Consiliul Local
25 Februarie 2022
HOTĂRÂREA NR. 22 din 25 februarie 2022 privind aprobarea dezmembrării unui imobil teren care aparţine oraşului Buftea
23.Consiliul Local
04 Martie 2022
HOTĂRÂREA NR. 23 din 04 martie 2022 privind încheierea unui acord de cooperare în vederea realizării proiectului: „ Cooperarea privind creşterea capacităţii operaţionale la nivelul Judeţului Ilfov În vederea asigurării eficiente şi unitare a asistenţei umanitare adecvate pentru persoanele refugiate/intrate pe teritoriul judeţului Ilfov În urma conflictului declanşat În Ucraina”
24.Consiliul Local
04 Martie 2022
HOTĂRÂREA NR. 24 din 04 martie 2022 privind aprobarea tipului de suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din Şcoala Gimnazială nr. 3 Buftea
25.Consiliul Local
09 Martie 2022
HOTĂRÂREA NR. 25 Din 09 martie 2022 privind desemnarea reprezentanţilor Constliului Local Buftea în Comisiile de evaluare a probei de Interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor de director/ director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat
 26. Consiliul Local
31 Martie 2022
HOTĂRÂREA NR. 26 Din 31 martie 2022 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al oraşului Buftea, pe anul 2021
27.Consiliul Local
31 Martie 2022
HOTĂRÂREA NR. 27 Din 31 martie 2022 privind schimbarea destinaţiei imobilului aparţinând domeniului public al oraşului Buftea în care a funcţionat căminul de elevi al Liceului Tehnologic “Dumitru Dumitrescu” situat în oraşul Buftea, Şos. Bucureşti -Târgovişte nr.145, judeţul Ilfov
28.Consiliul Local
31 Martie 2022
HOTĂRÂREA NR.28 Din 31 martie 2022 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice/personal auxiliar, care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic Barbu A. Ştirbey din oraşul Buftea, pentru luna decembrie 2021 şi luna ianuarie 2022
29.Consiliul Local
31 Martie 2022
HOTĂRÂREA NR. 29 din 31 martie 2022 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 2 din oraşul Buftea, pentru perioada noiembrie 2021- februarie 2022
30.Consiliul Local
31 Martie 2022
HOTĂRÂREA NR.30 din 31 martie 2022 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate revizuit şi a indicatorilor tehnico • economici revizuiţi aferenţi investiţiilor propuse în Oraşul Buftea în cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată În aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanţa În perioada 2014-2020″ şi includerea În bugetul de venituri şi cheltuieli a cotei de cofinanţare
31.Consiliul Local
31 Martie 2022
HOTĂRÂREA NR. 31 din 31 martie 2022 privind alocarea unor sume de bani din bugetul local pe anul 2022, ca sprijin financiar pentru completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult din oraşul Buftea
32.Consiliul Local
31 Martie 2022
HOTĂRÂREA NR. 32 din 31 martie 2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului Centrului Cultural Buftea, stabilirea comisiei de evaluare şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor
33.Consiliul Local
31 Martie 2022
HOTĂRÂREA NR. 33 Din 31 martie 2022 privind modificarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice din oraşul Buftea
34.Consiliul Local
31 Martie 2022
HOTĂRÂREA NR. 34 din 31 martie 2022 privind aprobarea modificării nivelului tarifului pentru colectarea taxelor de către S.C. Buftea Admin Cons S.R.L., pentru îndeplinirea obiectului contractului de asociere nr.102/01.10.2012
35.Consiliul Local
31 Martie 2022
HOTĂRÂREA NR. 35 din 31 martie 2022 privind delegarea gestiunii Serviciului public de administrare a domeniului public şi privat al oraşului Buftea
36.Consiliul Local
31 Martie 2022
HOTĂRÂREA NR. 36 Din 31 martie 2022 privind aprobarea achiziţionării unui imobil teren în suprafaţă de 2776, 93 mp, situat în Buftea, judeţ Ilfov, pentru extinderea cimitirului din oraşul Buftea, strada Viilor
37.Consiliul Local
31 Martie 2022
HOTĂRÂREA NR. 37 Din 31 martie 2022 privind aprobarea achiziţionării unui imobil teren în suprafaţă de 825 mp, situat în Buftea, judeţ Ilfov, pentru extinderea cimitirului din oraşul Buftea
38.Consiliul Local
31 Martie 2022
HOTĂRÂREA NR. 38 Din 31 martie 2022 privind înscrierea dreptului de proprietate a oraşului Buftea asupra imobilului teren situat în oraşul Buftea, tarla 5, parcela 130, judeţ Ilfov, identificat cu nr. cadastral 64 7 68
39.Consiliul Local
31 Martie 2022
HOTĂRÂREA NR. 39 Din 31 martie 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnico-economice Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii Realizare staţie de reîncărcare pentru autovehicule electrice
40.Consiliul Local
31 Martie 2022
HOTĂRÂREA NR. 40 Din 31 martie 2022 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice Studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare străzi oraş Buftea, Cartier Tineri”
41.Consiliul Local
31 Martie 2022
HOTĂRÂREA NR. 41 Din 31 martie 2022 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice Studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de Investiţii “Infrastructură rutieră oraş Buftea – 18 străzi”
42.Consiliul Local
31 Martie 2022
HOTĂRÂREA NR. 42 Din 31 martie 2022 privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiţii Realizare sistem de iluminat public pentru Strada Tamaş, localitatea Buftea, judeţul Ilfov
43.Consiliul Local
31 Martie 2022
HOTĂRÂREA NR. 43 Din 31 martie 2022 privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiţii Realizare zonă de agrement pentru copii-Aleea Şcolii, Buftea, judeţul Ilfov
44.Consiliul Local
31 Martie 2022
HOTĂRÂREA NR. 44 din 31 martie 2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 141/29.09.2021 privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al oraşului Buftea şi administrarea Consiliului local Buftea în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor – Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, pentru realizarea lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada de centură Bucureşti km 0+000 – km 100+900 – sector Centura Nord km 0+000 – km 52+770″
45.Consiliul Local
31 Martie 2022
HOTĂRÂREA NR. 45 Din 31 martie 2022 privind propunerea schimbării destinaţiei Imobilului construcţie C1, situat în oraşul Buftea, strada Eroilor, nr.52
46.Consiliul Local
28 Aprilie 2022
HOTĂRÂREA NR. 46 din 28 aprilie 2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
47.Consiliul Local
28 Aprilie 2022
HOTĂRÂREA NR. 47 din 28 aprilie 2022 privind acordarea de mandate speciale Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru Transport Public Bucureşti – Ilfov în vederea aprobării contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători în regiunea Bucureşti-Ilfov pe o perioadă de 10 ani, cu operatorul S.C. Regia Serv Transport S.R.L.
48.Consiliul Local
28 Aprilie 2022
HOTĂRÂREA NR. 48 Din 28 aprilie 2022 privind acordarea unui mandat special Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Ilfov (A.D.I.G. I.D.I)
49.Consiliul Local
28 Aprilie 2022
HOTĂRÂREA NR. 49 din 28 aprilie 2022 privind retragerea dreptului de a beneficia de atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, în condiţiile Legii nr. 15/2003
50.Consiliul Local
28 Aprilie 2022
HOTĂRÂREA NR. 50 din 28 aprilie 2022 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. pentru exerciţiul financiar 2021
51.Consiliul Local
28 Aprilie 2022
HOTĂRÂREA NR. 51 din 28 aprilie 2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. pentru anul 2022
52.Consiliul Local
28 Aprilie 2022
HOTĂRÂREA NR. 52 din 28 aprille 2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. General Public Serv S.A. pentru anul 2022
53.Consiliul Local
28 Aprilie 2022
HOTĂRÂREA NR. 53 din 28 aprilie 2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al S.C. Regio Serv Transport S.R.L
54.Consiliul Local
28 Aprilie 2022
HOTĂRÂREA NR. 54 din 28 aprilie 2022 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 3 din oraşul Buftea, pentru perioada decembrie 2021- martie 2022
55.Consiliul Local
28 Aprilie 2022
HOTĂRÂREA NR. 55 din 28 aprilie 2022 privind alocarea unei sume de bani din bugetul local pe anul 2022, ca sprijin financiar pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Săbăreni din oraşul Buftea
56.Consiliul Local
28 Aprilie 2022
HOTĂRÂREA NR. 56 Din 28 aprilie 2022 privind amenajarea unor noi locuri de parcare în oraşul Buftea
57.Consiliul Local
28 Aprilie 2022
HOTĂRÂREA NR. 57 din 28 aprilie 2022 privind prelungirea contractului de comodat nr. 26/03.04.2014, încheiat între Oraşul Buftea prin Consiliul local şi Asociaţia Şansa Ta
58.Consiliul Local
28 Aprilie 2022
HOTĂRÂREA NR. 58 Din 28 aprilie 2022 privind prelungirea contractului de comodat nr. 30/27.05.2015, încheiat între Oraşul Buftea – Consiliul local şi Asociaţia Şansa Ta
59.Consiliul Local
28 Aprilie 2022
HOTĂRÂREA NR. 59 din 28 aprilie 2022 privind încetarea dreptului de administrare a oraşului Buftea asupra imobilului teren în suprafaţă de 827 mp, aflat în domeniul public al Judeţului Ilfov, situat în Str. Studioului, nr. 5, oraş Buftea, Judeţ Ilfov
60.Consiliul Local
28 Aprilie 2022
HOTĂRÂREA NR. 60 din 28 aprilie 2022 privind darea în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov a unor sectoare de drum, aflate în domeniul public al oraşului Buftea şi administrarea Consiliului Local Buftea
61.Consiliul Local
28 Aprilie 2022
HOTĂRÂREA NR. 61 Din 28 aprilie 2022 privind modificarea tarifelor practicate de către operatorul serviciului de salubrizare în baza contractului nr. 26048/2019 de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubritate în oraşul Buftea
62.Consiliul Local
28 Aprilie 2022
HOTĂRÂREA NR. 62 din 28 aprilie 2022 privind neexercitarea dreptului de preemţiune de către oraşul Buftea – Consiliul local Buftea referitor la cumpărarea imobilului „Ansamblul fostului Palat Ştirbei” monument istoric – cod LMI 2015 şi IF-ll-a-A-15257, situat în oraşul Buftea, strada Ştirbei Vodă, nr. 36, judeţul Ilfov
63.Consiliul Local
28 Aprilie 2022
HOTĂRÂREA NR. 63 din 28 aprilie 2022 privind neexercitarea dreptului de preemţiune de către oraşul Buftea – Consiliul local Buftea asupra imobilului cu nr. cadastral 3467, CF 59424 situat În oraşul Buftea, judeţul Ilfov
64.Consiliul Local
28 Aprilie 2022
HOTĂRÂREA NR. 64 din 28 aprilie 2022 privind neexercitarea dreptului de preemţiune de către oraşul Buftea – Consiliul local Buftea asupra imobilului cu nr. cadastral 53908, CF 53908 situat in oraşul Buftea, judeţul Ilfov
65.Consiliul Local
28 Aprilie 2022
HOTĂRÂREA NR. 65 din 28 aprilie 2022 privind neexercltarea dreptului de preemţiune de către oraşul Buftea – Consiliul local Buftea asupra imobilului cu nr. cadastral 53906, CF 53906 situat în oraşul Buftea, judeţul Ilfov
66.Consiliul Local
28 Aprilie 2022
HOTĂRÂREA NR. 66 din 28 aprilie 2022 privind alipirea unor imobile terenuri care aparţin unitaţii administrativ teritoriale oraşul Buftea
67.Consiliul Local
28 Aprilie 2022
HOTĂRÂREA NR. 67 Din 28 aprilie 2022 privind aprobarea încheierii actului adiţional nr. 1 la contractul de concesiune nr. 3/31.01.2012
68.Consiliul Local
28 Aprilie 2022
HOTĂRÂREA NR. 68 Din 28 aprilie 2022 privind aprobarea listei de prioritate în vederea atribuirii de terenuri în baza Legii nr .15/2003
69.Consiliul Local
31 Mai 2022
HOTĂRÂREA NR. 69 Din 31 mai 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii ,,Parc integrat pentru recreere, sport şi agrement”
70. Consiliul Local
31 Mai 2022
HOTĂRÂREA NR. 70 Din 31 mai 2022 privind atestarea unei persoane fizice care a promovat examenul de atestare pentru activitatea de administrator de condominii la asociaţiile de proprietari, organizat în data de 20.04.2022
71. Consiliul Local
31 Mai 2022
HOTĂRÂREA NR. 71 din 31 mai 2022 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al oraşului Buftea, pe trimestrul I 2022
72. Consiliul Local
31 Mai 2022
HOTĂRÂREA NR. 72 din 31 mai 2022 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Buftea pe anul 2022
73. Consiliul Local
31 Mai 2022
HOTĂRÂREA NR. 73 din 31 mai 2022 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice/personal auxiliar, care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic Barbu A. Ştirbey din oraşul Buftea, pentru lunile februarie, martie, aprilie 2022
74. Consiliul Local
31 Mai 2022
HOTĂRÂREA NR. 74 din 31 mai 2022 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 1 din oraşul Buftea, pentru perioada decembrie 2021, ianuarie şi februarie 2022
75. Consiliul Local
31 Mai 2022
HOTĂRÂREA NR. 75 din 31 mai 2022 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic Dumitru Dumitrescu din oraşul Buftea, pentru perioada mai-decembrie 2021
76. Consiliul Local
31 Mai 2022
HOTĂRÂREA NR. 76 Din 31 mai 2022 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 2 din oraşul Buftea, pentru lunile martie şi aprilie 2022
77. Consiliul Local
31 Mai 2022
HOTĂRÂREA NR. 77 din 31 mai 2022 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. Regio Serv Transport S.R.L. pentru exerciţiul financiar 2021
78. Consiliul Local
31 Mai 2022
HOTĂRÂREA NR. 78 din 31 mai 2022 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. General Public Serv S.A. pentru exerciţiul financiar 2021
79. Consiliul Local
31 Mai 2022
HOTĂRÂREA NR. 79 din 31 mai 2022 privind transformarea unei funcţii publice vacante şi modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului oraşului Buftea
80. Consiliul Local
31 Mai 2022
HOTĂRĂREA NR. 80 din 31 mai 2022 privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului Centrului Cultural Buftea
81. Consiliul Local
31 Mai 2022
HOTĂRÂREA NR. 81 din 31 mai 2022 privind aprobarea încheierii unui Protocol de cooperare între Judeţul Ilfov – Consiliul Judeţean, Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov şi Unităţile Administrativ Teritoriale din judeţul Ilfov în vederea realizării campaniei de informare privind risipa alimentară ,,Tu câţi bani al în coşul de gunoi? Nu arunca mâncarea!”
82. Consiliul Local
31 Mai 2022
HOTĂRÂREA NR. 82 din 31 mai 2022 privind modificarea obiectului asocierii aprobată prin Hotărârea Consiliului local nr. 90/2012 şi a contractului de asociere nr. 159/2012, încheiat între Consiliul Local al oraşului Buftea şi “Asociaţia Club Sportiv de Sănătate Voinţa Buftea”
83. Consiliul Local
31 Mai 2022
HOTĂRÂREA NR. 83 din 31 mai 2022 privind completarea obiectului asocierii încheiată între Oraşul Buftea şi S.C. Buftea Admin Cons S.R.L şi a contractului de asociere nr.102/2012 aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr.102/2012
84. Consiliul Local
31 Mai 2022
HOTĂRÂREA NR. 84 din 31 mai 2022 privind prelungirea termenului de restituire a sumei acordată societăţii Regio Serv Transport S.R.L, prin Hotărârea Consiliului local nr. 80/26.05.2021
85. Consiliul Local
31 Mai 2022
HOTĂRÂREA NR. 85 din 31 mai 2022 privind încheierea unui protocol între Oraşul Buftea şi Asociaţia Columbofllă Buftea
86. Consiliul Local
31 Mai 2022
HOTĂRÂREA NR. 86 din 31 mai 2022 privind înscrierea dreptului de proprietate a oraşului Buftea asupra imobilului teren situat în oraşul Buftea, tarla 4,5, parcela 31/5, judeţ Ilfov, identificat cu nr. cadastral 63203
87. Consiliul Local
31 Mai 2022
HOTĂRÂREA NR. 87 din 31 mai 2022 privind înscrierea dreptului de proprietate a oraşului Buftea asupra Imobilului teren situat în oraşul Buftea, tarla 4, parcela 31 /5, 31 /5/7, judeţ Ilfov, identificat cu nr. cadastral 64948
88. Consiliul Local
31 Mai 2022
HOTĂRÂREA NR. 88 Din 31 mai 2022 privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al unităţii administrativ – teritoriale oraşul Buftea
89. Consiliul Local
31 Mai 2022
HOTĂRÂREA NR. 89 Din 31 mai 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii reabilitare termică a blocurilor de locuinţe în cadrul proiectului „Creşterea performanţei energetice a sectorului rezidenţial-reabilitare termică blocuri de locuinţe, 10 buc., oraş Buftea, Judeţul Ilfov”
90.Consiliul Local
17 Iunie 2022
HOTARÂREA NR. 90 din 17 iunie 2022 privind aprobarea participarii Unitatii Administrativ-Teritoriale Orasul Buftea din judetul Ilfov, În calitate de partener, prin asocierea cu Unitatea Administrativ Teritoriala – Orasul Popesti-Leordeni (Lider), Unitatea Administrativ-Teritoriala Judetul Ilfov, precum si cu un numar de 23 Unitati Administrativ-Teritoriale din judetul Ilfov În cadrul proiectului „Sistem ITS Integrat Smart & Green Mobility pentru regiunea Bucuresti-Ilfov – Informarea calatorilor În statiile de transport public”, apelul de proiecte PNRR/2022/C10
91.Consiliul Local
17 Iunie 2022
HOTĂRÂREA NR. 91 din 17 iunie 2022 privind acordarea de mandate speciale Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru Transport Public Bucureşti – Ilfov în vederea modificării contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători încheiate cu operatorii regionali Societatea de Transport Bucureşti STB S.A., Serviciul de Transport Voluntari S.A., Ecotrans STCM S.R.L., S.C. Regio Serv Transport S. R. L.
92.Consiliul Local
24 Iunie 2022
HOTĂRÂREA NR. 92 Din 24 iunie 2022 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiţii CONSTRUIRE 30 UNITĂŢI LOCATIVE (TIP ANL) SISTEMATIZARE VERTICALĂ, oraş Buftea, judeţul Ilfov, strada Studioului, nr.4
93.Consiliul Local
24 Iunie 2022
HOTĂRÂREA NR.93 din 24 iunie 2022 pentru modificarea Anexei la HotărArea Consiliului Local nr. 120/31.08.2021 privind retragerea dreptului de a beneficia de atribuirea in folosinţă gratuită a unui teren în condiţiile Legii nr. 1512003
94.Consiliul Local
24 Iunie 2022
HOTĂRÂREA NR. 94 din 24 iunie 2022 privind prelungirea contractului de comodat nr. 37/30.06.2017, încheiat între Oraşul Buftea prin Consiliul local şi Asociaţia SOS Satele Copiilor România
95.Consiliul Local
24 Iunie 2022
HOTĂRÂREA NR. 95 Din 24 iunie 2022 privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al unităţii administrativ – teritoriale oraşul Buftea
96.Consiliul Local
24 Iunie 2022
HOTĂRÂREA NR.96 din 24 iunie 2022 privind alipirea unor imobile terenuri care aparţin unităţii administrativ teritoriale oraşul Buftea
97.Consiliul Local
24 Iunie 2022
HOTĂRÂREA NR. 97 Din 24 iunie 2022 privind aprobarea dezmembrării unui imobil teren care aparţine oraşului Buftea
98.Consiliul Local
24 Iunie 2022
HOTĂRÂREA NR. 98 din 24 iunie 2022 privind retragerea dreptului de a beneficia de atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, în condiţute Legii nr. 15/2003
99.Consiliul Local
24 Iunie 2022
HOTĂRĂREA NR. 99 din 24 iunie 2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management/evaluare a noului proiect de management la Centrul Cultural Buftea, a caietului de obiective, a comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor
100.Consiliul Local
24 Iunie 2022
HOTĂRÂREA NR. 100 Din 24 iunie 2022 privind darea în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov a sectorului de drum – str. 23 August, tronson 1, aflat în domeniul public al oraşului Buftea şi administrarea Consiliului Local Buftea
101.Consiliul Local
27 Iunie 2022
HOTĂRÂREA NR. 101 din 27.06 2022 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea infrastructurii pentru transportul verde – piste de biciclete în Oraşul Buftea, judeţul Ilfov” în cadrul PNRR/Componenta C10 – Fondul Local şi a cheltuielilor aferente acestui proiect
 102. Consiliul Local
29 Iulie 2022
HOTĂRÂREA NR. 102 din 29 iulie 2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de trei luni
 103. Consiliul Local
29 Iulie 2022
HOTĂRÂREA NR. 103 Din 29 iulie 2022  privind aprobarea aderării comunei Nicolae Bălcescu din judeţul Constanţa la Asociaţia de Dezvoltare lntercomunltară „Apă – Canal Constanţa”
104.Consiliul Local
29 Iulie 2022
HOTĂRÂREA NR. 104 Din 29 Iulie 2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Buftea nr. 26/26.02.2013 privind reglementarea acordării ajutoarelor de urgenţă şi ajutoarelor de înmormântare
105.Consiliul Local
29 Iulie 2022
HOTĂRÂREA NR.105 din 29 iulie 2022 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 1 din oraşul Buftea, pentru lunile martie, aprilie şi mai 2022
106.Consiliul Local
29 Iulie 2022
HOTĂRÂREA NR. 106 din 29 iulie 2022 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 3 din oraşul Buftea, pentru lunile aprilie şi mai 2022
107.Consiliul Local
29 Iulie 2022
HOTĂRÂREA NR. 107 din 29 iulie 2022 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Grădiniţa Căsuţa Copilăriei Buftea, pentru perioada ianuarie – aprilie 2022
108.Consiliul Local
29 Iulie 2022
HOTĂRÂREA NR. 108 din 29 iulie 2022 privind aprobarea rectificării bugetului general al Oraşului Buftea pe anul 2022
109.Consiliul Local
29 Iulie 2022
HOTĂRÂREA NR. 109 Din 29 iulie 2022 privind alipirea unor imobile terenuri care aparţin unităţii administrativ teritoriale oraşul Buftea
110.Consiliul Local
29 Iulie 2022
HOTĂRÂREANR. 110 din 29 iulie 2022 privind trecerea din domeniul public al Unităţii Administrativ-Teritoriale Buftea şi administrarea Consiliului local al oraşului Buftea, în domeniul public al Judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov a suprafeţei de 36 mp teren, în vederea amplasării unei staţii de încărcare vehicule electrice
111.Consiliul Local
29 Iulie 2022
HOTĂRÂREA NR. 111 Din 29 iulie 2022 privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE 3 LOCUINŢE INDIVIDUALE P+2E”, amplasat în oraşul Buftea, judeţul Ilfov, număr cadastral 5952
112.Consiliul Local
29 Iulie 2022
HOTĂRÂREA NR. 112 din 29 iulie 2022 privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E”, ÎMPREJMUIRE TEREN, RACORD UTILITĂŢI” amplasat în oraşul Buftea, judeţul Ilfov, număr cadastral 60330
113.Consiliul Local
29 Iulie 2022
HOTĂRÂREA NR. 113 din 29 iulie 2022 privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „LOTIZARE ŞI CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINŢE P+2E, SERVICII COMERCIALE ŞI CAZARE” amplasat în oraşul Buftea, judeţul Ilfov, număr cadastral 64467
114.Consiliul Local
29 Iulie 2022
HOTĂRÂREA NR.114 din 29 iulie 2022 privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „LOTIZARE ŞI CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINŢE P+2E” amplasat în oraşul Buftea, judeţul Ilfov, număr cadastral 51632
115.Consiliul Local
29 Iulie 2022
HOTĂRÂREA NR. 115 din 29 iulie 2022 privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal “LOTIZARE ŞI CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINŢE P+2E” amplasat în oraşul Buftea, judeţul Ilfov, număr cadastral 53119
116.Consiliul Local
29 Iulie 2022
HOTĂRÂREA NR. 116 din 29 iulie 2022 privind asocierea Oraşului Buftea – Consiliul Local Buftea cu Judeţul Ilfov – Consiliul Judeţean Ilfov şi Asociaţia „Club Sportiv Shagya” în vederea realizării evenimentului Cupa Shagya – ediţia a-IX-a
117.Consiliul Local
29 Iulie 2022
HOTĂRÂREA NR. 117 din 29 iulie 2022 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Unităţii Administrativ Teritoriale Buftea şi administrarea Consiliului local al oraşului Buftea a terenului în suprafaţă de 486 mp, situat în strada Studioului nr. 5 şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Buftea
118.Consiliul Local
29 Iulie 2022
HOTĂRÂREA NR. 118 Din 29 iulie 2022 privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al unităţii administrativ – teritoriale oraşul Buftea
119.Consiliul Local
29 Iulie 2022
HOTĂRÂREA NR. 119 din 29 iulie 2022 privind cooperarea Unităţii Administrativ Teritoriale oraşul Buftea – Consiliul local cu Judeţul Ilfov – Consiliul Judeţean Judeţean lfov în vederea realizării unui proiect de interes comun
120.Consiliul Local
31 August 2022
HOTĂRÂREA NR. 120 din 31 august 2022 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 2 din oraşul Buftea, pentru lunile mai şi iunie 2022
121.Consiliul Local
31 August 2022
HOTĂRÂREA NR. 121 din 31 august 2022 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic Barbu A. Ştirbey din oraşul Buftea, pentru lunile mai şi iunie 2022
122.Consiliul Local
31 August 2022
HOTĂRÂREA NR. 122 din 31 august 2022 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 3 din oraşul Buftea, pentru luna iunie 2022
123.Consiliul Local
31 August 2022
HOTĂRÂREA NR. 123 Din 31 august 2022 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al oraşului Buftea, pe trimestrul li 2022
124.Consiliul Local
31 August 2022
HOTĂRÂREA NR. 124 din 31 august 2022 privind aprobarea rectificării bugetului general al Oraşului Buftea pe anul 2022
125.Consiliul Local
31 August 2022
HOTĂRÂREA NR. 125 din 31 august 2022 privind darea în folosinţă gratuită către S.C. Regio Serv Transport S.R.L a unor bunuri necesare efectuării serviciului public de transport persoane
126.Consiliul Local
31 August 2022
HOTĂRÂREA NR. 126 Din 31 august 2022 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Buftea în Comisiile de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor de director/ director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat
127.Consiliul Local
31 August 2022
HOTĂRÂREA NR. 127 Din 31 august 2022 privind încheierea unui acord de colaborare între Oraşul Buftea şi Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov
128.Consiliul Local
31 August 2022
HOTĂRÂREA NR. 128 din 31 august 2022 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Buftea în Consiliile de administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în educaţie în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din oraşul Buftea, pentru anul şcolar 2022 – 2023
129.Consiliul Local
31 August 2022
HOTĂRÂREA NR. 129 din 31 august 2022 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al oraşului Buftea în Consiliul de administraţie şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în educaţie în cadrul unităţilor de învăţământ particular din oraşul Buftea, pentru anul şcolar 2022·2023
130.Consiliul Local
31 August 2022
HOTĂRÂREA NR. 130 din 31 august 2022 privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor pentru achiziţia produselor aferente programului şi a contractelor de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative în cadrul Programului pentru şcoli al României, la nivelul Unităţii Administrativ Teritoriale oraşul Buftea
131.Consiliul Local
31 August 2022
HOTĂRÂREA NR. 131 din 31 august 2022 privind alocarea unei sume de bani din bugetul local pe anul 2022, ca sprijin financiar pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Bucoveni din oraşul Buftea
132.Consiliul Local
31 August 2022
HOTĂRÂREA NR. 132 din 31 august 2022 privind acceptarea ofertei de donaţie a unui imobil teren situat în oraşul Buftea, judeţ Ilfov, cu nr. cadastral 65087
133.Consiliul Local
31 August 2022
HOTĂRÂREA NR. 133 Din 31 august 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiilor tehnico – economice (DALI) pentru obiectivul de investiţii „Eficientizare energetică Lot 1 – Centru – Blocuri PM 1, PM2, PM3, PMB, Vile Judecătorie, oraşul Buftea, judeţul Ilfov”
134.Consiliul Local
31 August 2022
HOTĂRÂREA NR. 134 Din 31 august 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiilor tehnico – economice (DALI) pentru obiectivul de Investiţii „Eficientizare energetică Lot 2 Săbăreni – Bloc A, scara A şi scara B, Bloc B scara A şi Scara B, oraşul Buftea, judeţul Ilfov”
135.Consiliul Local
31 August 2022
HOTĂRÂREA NR. 135 Din 31 august 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiilor tehnico – economice (DALI) pentru obiectivul de investiţii “Eficientizare energetică Lot 3 – Studio – Blocurile 13, 15, 19, 24, 29 şi 35, oraşul Buftea, judeţul Ilfov”
136.Consiliul Local
31 August 2022
HOTĂRÂREA NR. 136 Din 31 august 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiilor tehnico – economice
(DALI) pentru obiectivul de investiţii „Eficientizare energetică Lot 4 – Studio Blocurile 36, 7, 7bis,12 bis scara B, 6, 21, oraşul Buftea, judeţul Ilfov”
137.Consiliul Local
30 Septembrie 2022
HOTĂRÂREA NR.137 Din 30 septembrie 2022 privind retragerea dreptului de a beneficia de atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, în conditiile Legii nr. 15/2003
138.Consiliul Local
30 Septembrie 2022
HOTĂRÂREA NR. 138 Din 30 septembrie 2022 privind aprobarea modificării Regulamentului de administrare a parcărilor publice din oraşul Buftea
139.Consiliul Local
30 Septembrie 2022
HOTĂRÂREA NR. 139 din 30 septembrie 2022 privind desemnarea comisiei de negociere a indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari
140.Consiliul Local
30 Septembrie 2022
HOTĂRÂREA NR. 140 din 30 septembrie 2022 privind trecerea unui bun din domeniul public al Unităţii Administrativ-Teritoriale Buftea şi administrarea Consiliului local al oraşului Buftea în domeniul public al Judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov
141.Consiliul Local
30 Septembrie 2022
HOTĂRÂREA NR.141 din 30 septembrie 2022 privind prelungirea termenului de restituire a sumei acordată societăţii Regia Serv Transport S.R.L, prin Hotărârea Consiliului local nr.184/30.09.2019
142.Consiliul Local
30 Septembrie 2022
HOTĂRÂREA NR. 142 Din 30 septembrie 2022 pentru exprimarea acordului privind cesionarea/preluarea prin act adiţional a contractelor de delegare nr. 26048/13.12.2019 şi nr. 26049/13.12.2019 încheiate între Primăria Oraşului Buftea şi S.C. Servicii Salubritate Bucureşti S.A., către/de către societatea lridex Group Salubrizare · S.R.L. · societate absorbantă la finalizarea procesului de fuziune prin absorţie
143.Consiliul Local
30 Septembrie 2022
HOTĂRÂREA NR. 143 Din 30 septembrie 2022 privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al unităţii administrativ – teritoriale oraşul Buftea
144.Consiliul Local
30 Septembrie 2022
HOTĂRÂREA NR.144 Din 30 septembrie 2022 privind aprobarea tipului de suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii Şcolii Gimnaziale nr. 3 Buftea
145.Consiliul Local
30 Septembrie 2022
HOTĂRÂREA NR. 145 din 30 septembrie 2022 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Buftea pe anul 2022
145.Consiliul Local
30 Septembrie 2022
HOTĂRÂREA NR. 146 din 30 septembrie 2022 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Grădiniţa Căsuţa Copilăriei Buftea, pentru luna mai 2022
147.Consiliul Local
30 Septembrie 2022
HOTĂRÂREA NR. 147 din 30 septembrie 2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 131/31.08.2022 privind alocarea unei sume de bani din bugetul local pe anul 2022, ca sprijin financiar pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Bucoveni din oraşul Buftea
148.Consiliul Local
30 Septembrie 2022
HOTĂRÂREA NR. 148 Din 30 septembrie 2022 privind actualizarea componenţei Grupului de lucru local pentru incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome, la nivelul oraşului Buftea
149.Consiliul Local
30 Septembrie 2022
HOTĂRÂREA NR. 149 Din 30 septembrie 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi şi a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii „Modernizare străzi oraş Buftea, Cartier Tineri”, aprobat pentru finanţare prin Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny” precum şi a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanţate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
150.Consiliul Local
07 Octombrie 2022
HOTĂRÂREA NR. 150 din 07 octombrie 2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 90/17.06.2022 privind aprobarea participării Unităţii Administrativ-Teritoriale Oraşul Buftea din judeţul Ilfov, În calitate de partener, prin asocierea cu Unitatea AdministrativTeritorială – Oraşul Popeşti-Leordeni (Lider), Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Ilfov, precum şi cu un număr de 23 Unităţi Administrativ-Teritoriale din judeţul Ilfov În cadrul proiectului „Sistem ITS integrat Smart & Green Mobility pentru regiunea Bucureşti-Ilfov – Informarea călătorilor În staţiile de transport public”, apelul de proiecte PNRR/2022/C10
151.Consiliul Local
07 Octombrie 2022
HOTĂRÂREA NR. 151 Din 07 octombrie 2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Eficientizare energetică Lot 3 – Studio – Blocurile 13, 15, 19, 24, 29 şi 35, oraşul Buftea, judeţul Ilfov”, în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, componenta 5 – Valul renovării, axa 1 – Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri rezidenţiale multifamlliale, operaţiunea A.3 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidenţiale multlfamlliale, în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile
152.Consiliul Local
07 Octombrie 2022
HOTĂRÂREA NR. 152 din 07 octombrie 2022 privind aprobarea depunerii proiectului “Eficientizare energetică – Corp C3, oraşul Buftea, Judeţul Ilfov”, în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, apelul de proiecte PNRR/2022/CS/2/B.1/1, componenta 5 – Valul renovării, axa 2 – Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri publice, operaţiunea 8.1: Renovarea integrată (consolidare seismică şi renovare energetică moderată) a clădirilor publice
153.Consiliul Local
13 Octombrie 2022
HOTĂRÂREA NR. 153 din 13 octombrie 2022 privind aprobarea proiectului “Achiziţionarea de vehicule nepoluante pentru transportul public Buftea – autobuze electrice din gama de 10 m”
154.Consiliul Local
13 Octombrie 2022
HOTĂRÂREA NR. 154 din 13 octombrie 2022 privind încheierea unui acord de cooperare între Unitatea Administrativ Teritorială – Judeţul Ilfov şi Unitatea Administrativ-Teritorială – Oraş Buftea în vederea depunerii şi implementării proiectelor: ‘”Eficientizare energetică Lot 1 Centru · Blocuri PM1, PM2, PM3, PMS, Vile Judecătorie, oraşul Buftea, judeţul Ilfov”, “Eficientizare energetică Lot 2 Săbăreni · Bloc A, scara A şi scara B, Bloc B scara A şi Scara B, oraşul Buftea, judeţul Ilfov”, “Eficientizare energetică Lot 4 Studio – Blocurile 36, 7, 7 bis, 12 bis (scara B), 6, 21, oraşul Buftea, judeţul Ilfov”, în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1l1, componenta 5 – Valul renovării, axa 1 – Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri rezidenţiale multifamiliale, operaţiunea A.3 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale, în vederea solicitării finanţării nerambursabile
155.Consiliul Local
31 Octombrie 2022
HOTĂRÂREA NR. 155 din 31 octombrie 2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de trei luni
156.Consiliul Local
31 Octombrie 2022
HOTĂRÂREA NR. 156 din 31 octombrie 2022 privind încheierea unui protocol de cooperare între Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Buftea – Consiliul local şi Judeţul Ilfov – Consiliul Judeţean în vederea implementării Programului „Ilfov împreună: Educaţia schimbă vieţi”
157.Consiliul Local
31 Octombrie 2022
HOTĂRÂREA NR. 157 Din 31 octombrie 2022 privind aprobarea Studiului de Oportunitate şi indicatorilor tehnico-economici, a Planului de evoluţie a tarifelor şi taxelor şi a Documentului de Poziţie pentru proiectul “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Ilfov – Componenta 1. Colectarea separată şi transportul deşeurilor municipale”
158.Consiliul Local
31 Octombrie 2022
HOTĂRÂREA NR. 158 Din 31 octombrie 2022 privind acordarea de mandat special în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Ilfov(Asociaţia)
159.Consiliul Local
31 Octombrie 2022
HOTĂRÂREA NR. 159 din 31 octombrie 2022 privind aprobarea procedurii în vederea închirierii bunurilor imobile temporar disponibile, din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, aflate în proprietatea publică a unităţii administrativ teritoriale oraşul Buftea şi în administrarea Consiliului local Buftea
160.Consiliul Local
31 Octombrie 2022
HOTĂRÂREA NR.160 din 31 octombrie 2022 privind aprobarea Programului de măsuri şi acţiuni pentru prevenirea şi combaterea înzăpezirii şi poleiului pe drumurile din Oraşul Buftea, pentru sezonul rece 2022 – 2023
161.Consiliul Local
31 Octombrie 2022
HOTĂRÂREA NR. 161 din 31 octombrie 2022 privind aprobarea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari pentru S.C. Buftea Admin Cons S.R.L.
162.Consiliul Local
31 Octombrie 2022
HOTĂRÂREA NR. 162 din 31 octombrie 2022 privind acordarea autorizaţiei taxi nr. 005 transportatorului autorizat S.C. Taxi Blue Sky S.R.L.
163.Consiliul Local
31 Octombrie 2022
HOTĂRÂREA NR. 163 Din 31 octombrie 2022 privind aprobarea Planului local de acţiune privind incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome, la nivelul ora~ului Buftea
164.Consiliul Local
31 Octombrie 2022
HOTĂRÂREA NR. 164 din 31 octombrie 2022 privind aprobarea împuternicirii Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru Transport Public Bucureşti – Ilfov, de a înfiinţa, organiza, exploata, monitoriza, gestiona şi, după caz, modifica, în comun, serviciul public de transport feroviar de călători de interes local
165.Consiliul Local
31 Octombrie 2022
HOTĂRÂREA NR.165 din 31 octombrie 2022 privind retragerea dreptului de a beneficia de atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, în condiţiile Legii nr. 15/2003
166/Consiliul Local
21 Noiembrie 2022
HOTĂRÂREA NR. 166 din 21 noiembrie 2022 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Buftea pe anul 2022
167.Consiliul Local
21 Noiembrie 2022
HOTĂRÂREA NR. 167 din 21 noiembrie 2022 privind organizarea şi desfăşurarea evenimentului dedicat Zilei Naţionale a României 1 Decembrie
168.Consiliul Local
21 Noiembrie 2022
HOTĂRÂREA NR. 168 din 21 noiembrie 2022 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 1 din oraşul Buftea, pentru lunile iunie şi septembrie 2022
169.Consiliul Local
21 Noiembrie 2022
HOTĂRÂREA NR. 169 din 21 noiembrie 2022 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al S.C. Regio Serv Transport S.R.L
170.Consiliul Local
21 Noiembrie 2022
HOTĂRÂREA NR. 170 din 21 noiembrie 2022 privind darea în folosinţă gratuită către S.C. General Public Serv S.A. a unui autoturism Dacia Logan cu număr de înmatriculare IF-05-VLV necesar desfăşurării activităţii
171.Consiliul Local
21 Noiembrie 2022
 
172.Consiliul Local
21 Noiembrie 2022
HOTĂRÂREA NR. 172 Din 21 noiembrie 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnico – economice (DALI) pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare energetică Primăria Buftea, Oraş Buftea, judeţul Ilfov”
173.Consiliul Local
21 Noiembrie 2022
HOTĂRÂREA NR. 173 din 21 noiembrie 2022 privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici actualizaţi şi a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii „Modernizare străzi oraş Buftea, Cartier Tineri”, aprobat pentru finanţare prin Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny” precum şi a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanţate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
174.Consiliul Local
12 Decembrie 2022
HOTĂRÂREA NR. 174 din 12 decembrie 2022 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Buftea pe anul 2022
175.Consiliul Local
12 Decembrie 2022
HOTĂRÂREA NR. 175 din 12 decembrie 2022 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic Dumitru Dumitrescu din oraşul Buftea, pentru perioada ianuarie-iulie 2022
176.Consiliul Local
12 Decembrie 2022
HOTĂRÂREA NR. 176 din 12 decembrie 2022 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 2 din oraşul Buftea, pentru luna septembrie 2022
177.Consiliul Local
12 Decembrie 2022
HOTĂRÂREA NR. 177 din 12 decembrie 2022 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 3 din oraşul Buftea, pentru luna septembrie 2022
178.Consiliul Local
12 Decembrie 2022
HOTĂRÂREA NR. 178 din 12 decembrie 2022 privind organizarea Pomului de Crăciun 2022
179.Consiliul Local
12 Decembrie 2022
HOTĂRÂREA NR. 179 din 12 decembrie 2022 privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru imobilele cu destinaţia de locuinţă şi pentru imobilele cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în proprietatea Unităţii Administrativ Teritoriale oraşul Buftea/administrarea Consiliului local
180.Consiliul Local
12 Decembrie 2022
HOTĂRÂREA NR. 180 Din 12 decembrie 2022 privind preluarea unor sectoare de drum aflate în domeniul public al oraşului Buftea, din administrarea Consiliului Judeţean Ilfov în administrarea Consiliului Local Buftea
181.Consiliul Local
12 Decembrie 2022
HOTĂRÂREA NR.181 Din 12 decembrie 2022 privind darea în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov a unor sectoare de drum aflate în domeniul public al oraşului Buftea şi administrarea Consiliului Local Buftea
182.Consiliul Local
12 Decembrie 2022
HOTĂRÂREA NR. 182 din 12 decembrie 2022 privind neexercitarea dreptului de preemţiune de către oraşul Buftea – Consiliul local Buftea asupra unor imobile din oraşul Buftea, judeţul Ilfov ce figurează  în Lista monumentelor istorice 2015 – judeţul Ilfov
183.Consiliul Local
12 Decembrie 2022
HOTĂRÂREA NR.183 Din 12 decembrie 2022 privind delegarea gestiunii activităţii de eliminare, prin depozitare, a deşeurilor provenite de pe raza UAT membre ale Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Ilfov (A.D.I.G.I.D.I)
184.Consiliul Local
12 Decembrie 2022
HOTĂRÂREA NR. 184 din 12 decembrie 2022 privind acordarea de premii elevilor/sportivilor precum şi cadrelor didactice/antrenorilor care au obţinut rezultate deosebite la concursuri/ competiţii interne/internaţionale
185.Consiliul Local
12 Decembrie 2022
HOTĂRÂREA NR. 185 din 12 decembrie 2022 privind propunerea de organizare a reţelei şcolare la nivelul Unităţii Administrativ Teritoriale oraşul Buftea, Judeţul Ilfov, pentru anul şcolar 2023 – 2024
186. Consiliul Local
23 Decembrie 2022
HOTĂRÂREA NR. 186 din 23 decembrie 2022 privind aprobarea cotelor, valorilor impozabile, nivelurilor impozitelor şi taxelor locale, alte taxe speciale şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2023, în oraşul Buftea
187.Consiliul Local
28 Decembrie 2022
HOTĂRÂREA NR. 187 din 28 decembrie 2022 privind rectificarea bugetului general al Oraşului Buftea pe anul 2022
188.Consiliul Local
28 Decembrie 2022
HOTĂRÂREA NR. 188 din 28 decembrie 2022 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Grădiniţa Căsuţa Copilăriei Buftea, pentru lunile septembrie şi octombrie 2022
189.Consiliul Local
28 Decembrie 2022
HOTĂRÂREA NR. 189 din 28 decembrie 2022 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 2 din oraşul Buftea, pentru luna octombrie şi luna noiembrie 2022
190.Consiliul Local
28 Decembrie 2022
HOTĂRÂREA NR. 190 Din 28 decembrie 2022 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al oraşului Buftea, pe trimestrul III 2022
191.Consiliul Local
28 Decembrie 2022
HOTĂRÂREA NR. 191 Din 28 decembrie 2022 privind propunerea schimbării destinaţiei unei părţi din imobilul construcţie având NC 52379-C2, situat în oraşul Buftea, Şos. Bucureşti -Târgovişte nr.145, judeţul Ilfov
192.Consiliul Local
28 Decembrie 2022
HOTĂRÂREA NR. 192 Din 28 decembrie 2022 privind prelungirea parteneriatului încheiat între Consiliul local al oraşului Buftea, prin Direcţia Asistenţă Socială şi Asoci aţia SOS Satele Copiilor-România şi a contractului de comodat nr. 37/30.06.2017, încheiat între Oraşul Buftea prin Consiliul local şi Asociaţia SOS Satele Copiilor România
193.Consiliul Local
28 Decembrie 2022
HOTĂRÂREA NR. 193 din 28 decembrie 2022 privind prelungirea contractului de comodat nr. 1/10.01. 2006, încheiat între Consiliul local Buftea şi medicul titular al Cabinetului Medical Individual Doctor Ghinescu Minerva Claudia
194.Consiliul Local
28 Decembrie 2022
HOTĂRÂREA NR.194 din 28 decembrie 2022 privind modificarea nivelului tarifului pentru colectarea taxelor de către S.C. Buftea Admin Cons S.R.L., pentru îndeplinirea obiectului contractului de asociere nr.102/01.10.2012
195.Consiliul Local
28 Decembrie 2022
HOTĂRÂREA NR. 195 din 28 decembrie 2022 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii Extinderea conductei de distribuţie gaze naturale din strada Gării, FN, oraşul Buftea, judeţul Ilfov, a contribuţiei oraşului Buftea şi încheierea contractului de cofinanţare
196.Consiliul Local
28 Decembrie 2022
HOTĂRÂREA NR. 196 din 28 decembrie 2022 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii Extinderea conductei de distribuţie gaze naturale În strada Stăvilarului FN, oraşul Buftea, judeţul Ilfov
197.Consiliul Local
28 Decembrie 2022
HOTĂRÂREA NR. 197 Din 28 decembrie 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şt a documentaţiei tehnico – economice Studiu de fezabilitate Iluminat străzi Buftea • lntr. Teilor, Stăvilarului, Horia Romoşanu
198.Consiliul Local
28 Decembrie 2022
HOTĂRÂREA NR. 198 Din 28 decembrie 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnico – economice Studiu de fezabilitate Iluminat public Cartier Tineri
199.Consiliul Local
28 Decembrie 2022
HOTĂRÂREA NR. 199 Din 28 decembrie 2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate actualizat şt a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii „Parc integrat pentru recreere, sport şi agrement”
200.Consiliul Local
28 Decembrie 2022
HOTĂRÂREA NR. 200 Din 28 decembrie 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnico – economice (DALI) pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare energetică – Corp C3, Liceul Tehnologic Dumitru Dumitrescu, Oraş Buftea, Judeţul Ilfov”
201.Consiliul Local
28 Decembrie 2022
HOTĂRÂREA NR. 201 din 28 decembrie 2022 privind încheierea unui parteneriat în vederea realizării proiectului pilot „PădureParc” în oraşul Buftea
202.Consiliul Local
28 Decembrie 2022
HOTĂRÂREA NR. 202 din 28 decembrie 2022 privind înscrierea dreptului de proprietate a oraşului Buftea asupra imobilului teren situat în oraşul Buftea, judeţul Ilfov, identificat cu nr. cadastral 64368
203.Consiliul Local
28 Decembrie 2022
HOTĂRÂREA NR. 203 din 28 decembrie 2022 privind înscrierea dreptului de proprietate a oraşului Buftea asupra imobilului teren situat în oraşu( Buftea, judeţul Ilfov, identificat cu nr. cadastral 65133
204.Consiliul Local
28 Decembrie 2022
HOTĂRÂREA NR. 204 din 28 decembrie 2022 privind înscrierea dreptului de proprietate a oraşului Buftea asupra imobilului teren situat în oraşul Buftea, judeţul Ilfov, identificat cu nr. cadastral 65131
205.Consiliul Local
28 Decembrie 2022
HOTĂRÂREA NR. 205 din 28 decembrie 2022 privind vânzarea terenului în suprafaţă de 363 mp situat în strada Frasinului, nr. 7, oraş Buftea, judeţul Ilfov, proprietarului construcţiei edificată pe acesta
206.Consiliul Local
28 Decembrie 2022
HOTĂRÂREA NR. 206 Din 28 decembrie 2022 privind aprobarea dezmembrării unui imobil teren care aparţine oraşului Buftea
207.Consiliul Local
28 Decembrie 2022
HOTĂRÂREA NR. 207 Din 28 decembrie 2022 privind aprobarea dezmembrării, în două loturi, a unui imobil teren care aparţine oraşului Buftea
208.Consiliul Local
28 Decembrie 2022
HOTĂRÂREA NR. 208 din 28 decembrie 2022 privind modificarea taxelor de utilizare a sălii de sport din oraşul Buftea, strada Ştirbei Vodă nr. 53A, judeţul Ilfov şi a Hotărârii Consiliului local Buftea nr.17/30.01 .2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Sălii de sport din oraşul Buftea
209.Consiliul Local
28 Decembrie 2022
HOTĂRÂREA NR.209 din 28 decembrie 2022 privind modificarea Anexei nr. 2 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a pieţei centrale agroalimentare din oraşul Buftea • Procedura privind modul de administrare şi Încasare a tarifelor/taxe/or pentru tarabelboxelmp În Piaţa Centrală Agroalimentară Buftea
210.Consiliul Local
28 Decembrie 2022
HOTĂRÂREA NR. 210 din 28 decembrie 2022 privind aprobarea „Studiului de trafic pentru zona Buftea – Tamaşi din oraşul Buftea” Judeţul Ilfov
211.Consiliul Local
28 Decembrie 2022
HOTĂRÂREA NR. 211 din 28 decembrie 2022 privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal “CLĂDIRE SPAŢII COMERCIALE ŞI SERVICII P + 2E, AMENAJARE ACCES AUTO ŞI PIETONAL, AMPLASARE MIJLOACE DE PUBLICITATE, AMENAJARE INCINTĂ”, oraşul Buftea, judeţul Ilfov
212.Consiliul Local
28 Decembrie 2022
HOTĂRÂREA NR. 212 din 28 decembrie 2022 privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic zonal ,,CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINŢE P + 2E ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE” oraşul Buftea, judeţul Ilfov, nr. cadastrale 61945, 61946 şi 61947
213.Consiliul Local
28 Decembrie 2022
HOTĂRÂREA NR. 213 din 28 decembrie 2022 privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal “ANSAMBLU DE LOCUINŢE P + 2E ŞI SERVICII COMERCIALE P + 2E + E3r “, oraşul Buftea, judeţul Ilfov, număr cadastral 64801
214.Consiliul Local
28 Decembrie 2022
HOTĂRÂREA NR. 214 din 28 decembrie 2022 privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „ANSAMBLU DE LOCUINŢE P + 2E ŞI SERVICII COMERCIALE P + 2E”, oraşul Buftea, judeţul Ilfov, număr cadastral 64918
215.Consiliul Local
28 Decembrie 2022
HOTĂRÂREA NR. 215 din 28 decembrie 2022 privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „ANSAMBLU DE LOCUINŢE P+2E SI SERVICII COMERCIALE P+2E+E3R” în oraşul Buftea, judeţul Ilfov, număr cadastral 64 790