PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

Luni:08:00 – 16:30
Marți:08:00 – 18:30
Miercuri:08:00 – 16:30
Joi:08:00 – 16:30
Vineri*:08:00 – 14:00 – pentru furnizări date
   

ANUNȚ

În situația în care se impune, petentul poate să solicite audiență la șeful serviciului pentru scurtarea în mod justificat a termenului de eliberare a actului.    

CONTRAVALOAREA ACTELOR DE IDENTITATE este :

     CARTEA DE IDENTITATE  (C.I.)                                 – 7 LEI

    CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE (C.I.P.)    – 1 LEU

 În următoarele cazuri:

– schimbării de domiciliu;

– preschimbării BULETINULUI de identitate;

– înscrierii vizei de reședință,

Termene de eliberare:
– carte de identitate – 7 zile calendaristice
– carte de identitate provizorie – 2 zile lucrătoare
– viză de reședință – 2 zile lucrătoare

 

Plățile taxelor pentru actele emise de către Serviciul de evidență a persoanelor se pot face în contul Primăriei orașului Buftea RO75 TREZ 42221330208XXXXX, astfel:

  • prin ordin de plată,
  • on line, cu card bancar;
  • pe ghișeul.ro sau
  • direct la ghișeul primăriei, Serviciul de taxe și impozite, camera M1, etajul 1.

Acte necesare

În atenția cetățenilor care se adresează Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor

Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cărţile de identitate se eliberează titularilor. In situaţia în care solicitantul  nu se află în ţară, mandatarul va prezenta procură pe care se află aplicată fotografia titularului, autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul în care se află solicitantul. […]