HOTARARI CONSILIUL LOCAL BUFTEA 2023

Nr.

HCL

Organ emitent

– data –

Felul actului şi titlul pe scurt
1. Consiliul Local
25 Ianuarie 2023
HOTĂRÂREA NR. 1 din 25 ianuarie 2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de trei luni
2. Consiliul Local
25 Ianuarie 2023
HOTĂRÂREA NR. 2 din 25 ianuarie 2023 privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local în vederea repartizării orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă beneficiare ale Legii nr. 416/2001, pentru anul 2023
3. Consiliul Local
25 Ianuarie 2023
HOTĂRÂREA NR. 3 Din 25 ianuarie 2023 privind aprobarea Planului de asigurare a resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2023
4. Consiliul Local
25 Ianuarie 2023
HOTĂRÂREA NR. 4 din 25 ianuarie 2023 privind aprobarea încheierii unui protocol de cooperare între Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Buftea – Consiliul local, Judeţul Ilfov – Consiliul Judeţean şi Serviciul Judeţean de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Ilfov
5. Consiliul Local
25 Ianuarie 2023
HOTĂRÂREA NR. 5 din 25 ianuarie 2023 privind aprobarea programului de activităţi cultural – artistice şi educative pentru anul 2023, propus de Centrul Cultural Buftea
6. Consiliul Local
25 Ianuarie 2023
HOTĂRÂREA NR.6 din 25 ianuarie 2023 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 3 din oraşul Buftea, pentru luna octombrie 2022
7. Consiliul Local
25 Ianuarie 2023
HOTĂRÂREA NR. 7 din 25 ianuarie 2023 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic Barbu A. Ştirbey din oraşul Buftea, pentru perioada iulie – octombrie 2022
8. Consiliul Local
25 Ianuarie 2023
HOTĂRÂREA NR. 8 din 25 ianuarie 2023 privind modificarea şi completarea organigramei, a statului de funcţii şi a numărului de personal ce aparţin Direcţiei Asistenţă Socială, instituţie în subordinea Consiliului Local Buftea
9. Consiliul Local
25 Ianuarie 2023
HOTĂRÂREA NR. 9 Din 25 ianuarie 2023 privind modificarea şi completarea Statutului şi a Actului Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară Apă – Canal Constanţa
10. Consiliul Local
25 Ianuarie 2023
HOTĂRÂREA NR. 10 Din 25 ianuarie 2023 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar la nivelul Unităţii Administrativ Teritoriale oraşul Buftea, Judeţul Ilfov, pentru anul şcolar 2023 – 2024
11. Consiliul Local
25 Ianuarie 2023
HOTĂRÂREA NR. 11 din 25 ianuarie 2023 privind alipirea unor imobile terenuri care aparţin unităţii administrativ teritoriale oraşul Buftea
12. Consiliul Local
25 Ianuarie 2023
HOTĂRÂREA NR.12 Din 25 ianuarie 2023 privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Buftea
13. Consiliul Local
25 Ianuarie 2023
HOTĂRÂREA NR. 13 Din 25 ianuarie 2023 privind retragerea dreptului de a beneficia de atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, în condiţiile Legii nr. 15/2003
14. Consiliul Local
03 Februarie 2023
HOTĂRÂREA NR. 14 din 03 februarie 2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Buftea nr. 157/31.10.2022 privind aprobarea Studiului de Oportunitate şi indicatorilor tehnico-economici, a Planului de evoluţie a tarifelor şi taxelor şi a Documentului de Poziţie pentru proiectul ,,Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Ilfov – Componenta 1. Colectarea separată şi transportul deşeurilor municipale”
15. Consiliul Local
06 Martie 2023
HOTĂRÂREA NR. 15 din 6 martie 2023 privind aprobarea bugetului general al Oraşului Buftea pe anul 2023
16. Consiliul Local
06 Martie 2023
HOTĂRÂREA NR. 16 din 6 martie 2023 privind aprobarea asocierii unităţii administrativ-teritoriale oraş Buftea – Consiliul Local al oraşului Buftea cu unitatea administrativ – teritorială Judeţ Ilfov – Consiliul Judeţean Ilfov, în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public
17. Consiliul Local
06 Martie 2023
HOTĂRÂREA NR. 17 din 6 martie 2023 privind încheierea unui protocol de cooperare între Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Buftea – Consiliul local, Judeţul Ilfov – Consiliul Judeţean şi Colegiul Medicilor Stomatologi Ilfov în vederea realizării proiectului de interes public „Ilfov Zâmbeşte”
18. Consiliul Local
06 Martie 2023
HOTĂRÂREA NR. 18 din 6 martie 2023 privind încheierea unor protocoale de colaborare între Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Buftea – Consiliul local pentru implementarea proiectului „HUB de Servicii MMSS – SII MMSS” Cod MySmis 130963
19. Consiliul Local
06 Martie 2023
HOTĂRÂREA NR. 19 din 6 martie 2023 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 3 din oraşul Buftea, pentru luna noiembrie 2022
20. Consiliul Local
06 Martie 2023
HOTĂRÂREA NR. 20 din 6 martie 2023 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 2 din oraşul Buftea, pentru luna decembrie 2022
21. Consiliul Local
06 Martie 2023
HOTĂRÂREA NR. 21 din 6 martie 2023 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 1 din oraşul Buftea, pentru lunile octombrie, noiembrie şi decembrie 2022
22. Consiliul Local
06 Martie 2023
HOTĂRÂREA NR. 22 din 6 martie 2023 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic Dumitru Dumitrescu din oraşul Buftea, pentru perioada septembrie-decembrie 2022
23. Consiliul Local
06 Martie 2023
HOTĂRÂREA NR. 23 din 6 martie 2023 privind stabilirea cotei autorităţii publice locale pentru locuinţele construite prin Agenţia Naţională de Locuinţe, situate în oraşul Buftea, strada Oltului şi strada Vlăsiei
24. Consiliul Local
06 Martie 2023
HOTĂRÂREA NR. 24 Din 6 martie 2023 privind stabilirea cuantumului chiriei pentru locuinţele realizate prin Agenţia Naţională de Locuinţe situate în oraşul Buftea, strada Oltului şi strada Vlăsiei
25. Consiliul Local
06 Martie 2023
HOTĂRÂREA NR. 25 din 6 martie 2023 privind prelungirea contractelor de închiriere pentru locuinţele construite prin Agenţia Naţională de Locuinţe, situate în oraşul Buftea, strada Oltului şi strada Vlăsiei
26. Consiliul Local
06 Martie 2023
HOTĂRÂREA NR. 26 din 06 martie 2023 privind retragerea dreptului de a beneficia de atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, în condiţiile Legii nr. 15/2003
27. Consiliul Local
06 Martie 2023
HOTĂRÂREA NR.27 din 06 martie 2023 privind trecerea unor bunuri din domeniul public al Unităţii Administrativ-Teritoriale Buftea şi administrarea Consiliului local al oraşului Buftea, în domeniul public al Judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov
28. Consiliul Local
06 Martie 2023
HOTĂRÂREA NR. 28 din 06 martie 2023 privind încheierea unui parteneriat în vederea realizării proiectului “Amenajăm grădina din curtea şcolii”, în oraşul Buftea
29. Consiliul Local
06 Martie 2023
HOTĂRÂREA NR. 29 din 06 martie 2023 privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al oraşului Buftea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Buftea nr. 27/2008