• Plan Urbanistic General (Regulament Local de Construire)

  • HOTĂRÂREA NR.136 Din 31 Octombrie 2013 privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Reactualizare Plan Urbanistic General şi Regulament Local de Urbanism aferent

  •