ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA : SCHIMBAREA DOMICILIULUI DIN STRĂINĂTATE ÎN ROMÂNIA (repatriere)

DOCUMENTE NECESARE:

 cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România;

  • certificatul de naştere, original;
  • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original;
  • hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, original;
  • certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original;
  • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original;
  • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original;
  • paşaportul românesc, valabil sau expirat, ori certificatul constatator privind dobândirea cetăţeniei române, emis de Ministerul Justiţiei sau de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate, original; pentru paşaport sunt necesare fila informatizată şi filele destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră, original;
  • actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberate de autorităţile străine; pentru paşaport sunt necesare copii ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră;
  • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;