Centralizator nominal al rezultatelor concursului de ocupare a funcţiei publice  vacante de Arhitect Şef  

 

Nr.

Crt.

Nr înregistrare dosarPunctaj

 proba scrisă

Punctaj 

interviu

Punctaj

final

Rezultatul final
1.2065380,874,6155,4Admis