Centralizator nominal al rezultatelor concursului de ocupare a funcţiei publice  vacante de Arhitect Şef  

 

Nr.

Crt.

Nr înregistrare dosar Punctaj

 proba scrisă

Punctaj 

interviu

Punctaj

final

Rezultatul final
1. 20653 80,8 74,6 155,4 Admis