Centralizator nominal al rezultatelor concursului de ocupare a funcţiei publice  vacante de inspector, clasa I, gradul profesional principal, în cadrul Biroului Informații, Relații Publice, Bibliotecă.

 

Nr.

Crt.

Nr înregistrare dosarPunctaj

 proba scrisă

Punctaj 

interviu

Punctaj

final

Rezultatul final
1.60217584159Admis

      

Afişat astăzi,  12.04.2023, ora 12.00,

la sediul Primăriei oraşului Buftea