Centralizator nominal al rezultatelor

concursului de ocupare a funcţiei publice  vacante de

Polițist Local, clasa III, gradul profesional principal, în cadrul

Compartimentului Circulație pe Drumurile Publice, Disciplina în Construcții, Afișaj Stradal – Direcția Poliția Locală.

 

 

Nr.

Crt.

Nr înregistrare dosar Punctaj

 proba scrisă

Punctaj 

interviu

Punctaj

final

Rezultatul final
1. 3545 61 65 126 Admis

      

 

Afişat astăzi, 15.03.2023, ora 16.00,

la sediul Primăriei oraşului Buftea