Rezultatul interviului la  concursul organizat pentru ocuparea funcției publice  vacante  de   Arhitect Şef

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviu:

 

Nr. crt.Nr înregistrare dosar 

Funcţia publică

Punctajul interviuluiRezultatul interviului

 

1.20653Arhitect Şef74,6Admis
  • Candidatul nemuțumit poate formula contestație în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor interviului pe care o depune, la secretarul comisiei.