Rezultatul interviului la  concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice  vacante  de  Şef Birou,  în cdrul Biroului Constatare, Impunere, Încasare Debite

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviu:

 

Nr. crt.Nr înregistrare dosar 

Funcţia publică

Punctajul interviuluiRezultatul interviului

 

1.11958Şef Birou90Admis
  • Candidatul nemuțumit poate formula contestație în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor interviului pe care o depune, la secretarul comisiei.

 

Secretar comisie

Barbu Dorel

 

Afişat astăzi, 26 .06.2023 ora 16.00  la sediul Primărie oraşului Buftea.