Rezultatul probei scrise la  concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice vacante  de  Arhitect Şef

 

 Având în vedere prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

 

Nr. crt.Nr. înregistrare dosar 

Funcţia publică

Punctajul probei scriseRezultatul probei scrise

 

1.20653Arhitect Şef80,8Admis
  • Candidatul nemulțumit poate formula contestație în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor probei scrise pe care o depune, la secretarul comisiei.
  • Candidatul declarat admis va susține interviul în data de 04.10.2023 ora 11.00 la sediul Primăriei orașului Buftea