Rezultatul probei scrise la  concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice  vacante  de inspector, clasa I, gradul profesional principal, în cadrul Biroului Informații, Relații Publice, Bibliotecă.

 Având în vedere prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

Nr. crt. Nr înregistrare dosar Funcţia publică Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise

 

1. 6021 Inspector, clasa I, grad profesional  principal 75 ADMIS