Rezultatul probei scrise   

la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice  vacante  de polițist local, clasa III, gradul profesional principal în cadrul Compartimentului Circulație pe Drumurile Publice, Disciplina în Construcții, Afișaj Stradal – Direcției Poliția Locala

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

 

Nr. crt. Nr înregistrare

dosar

Funcţia publică Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise

 

1. 3545 Polițist local, clasa III, grad profesional principal 61 Admis

 

  • Candidatul nemulțumit poate formula contestație în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor probei scrise pe care o depune, la secretarul comisiei.
  • Candidatul declarat admis va susține interviul în data de 14.03.2023 ora 10.00 la sediul Primăriei orașului Buftea

 

Secretar comisie

Barbu Dorel

 

Afişat astăzi,  10 .03 .2023, ora 10.00  la sediul Primărie oraşului Buftea