Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul  organizat pentru  ocuparea funcţiei publice vacante de Şef Birou,  în cadrul Biroului Constatare, Impunere, Încasare Debite

 

Având în vedere prevederile 40 alin(1) lit.a) şi art. 50 alin(1) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

 

Nr. crt.

Nr înregistrare

          dosar

Funcţia publicăRezultatul selecţiei dosarelorObservații
1.11958Şef BirouAdmis 

 

  • Candidații declarați admis vor susţine proba scrisă în data de 22.06.2023, ora 10.00, la sediul Primăriei oraşului Buftea.
  • Candidatul, în cazul în care este nemulţumit de rezultatele obţinute, poate formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Frăţilă Nicoleta, inspector.