Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul  organizat pentru  ocuparea unei funcţii publice vacante de polițist local în cadrul Direcției Poliția Locală.

Având în vedere prevederile 40 alin(1) lit.a) şi art. 50 alin(1) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr. crt.

Nr înregistrare dosar Funcţia publică Rezultatul selecţiei dosarelor Observații
1. 3545 Polițist local, cls. III, gradul principal Admis  

 

  • Candidatul declarat admis va susţine proba scrisă în data de 09.03.2023, ora 10.00, la sediul Primăriei oraşului Buftea.
  • Candidatul, în cazul în care este nemulţumit de rezultatele obţinute, poate formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Frăţilă Nicoleta, inspector.