Serviciul Juridic si Autoritatea Tutelară

SERVICIUL JURIDIC SI AUTORITATEA TUTELARĂ

 • Juridic si autoritatea tutelara

  I. ACTE NECESARE TUTELĂ – MINOR – ÎN URMA DECESULUI PĂRINŢILOR SĂI

  –       Cererea celui care solicită să fie numit tutore;

  –       Certificat de naştere (copie) – minor;

  –       Adeverinţă medicală (medic de familie) – minor;

  –       Certificat de deces (copie) – părinţi;

  –       B.I./C.I. – tutore (copie);

  –       Certificate naştere/căsătorie (copie) – tutore;

  –       Adeverinţă de venit – tutore;

  –       Cazier judiciar – tutore

  –       Adeverinţă medicală(medic de familie) – tutore;

  –       Adeverinţe medicale (medic de familie) pentru membrii familiei tutorelui;

  –       Referat de anchetă socială.

   

  Se va menţiona un număr de telefon de contact.

   

 • INSTITUIREA TUTELEI – BOLNAV PUS SUB INTERDICŢIE

  PENTRU BOLNAV:

  –       B.I./C.I.(copie);

  –       Certificat de naştere/căsătorie (copie);

  –       Certificat de încadrare în grad de handicap (copie);

  –       Cupon de pensie pe ultima lună;

  –       Sentinţa civilă de punere sub interdicţie (copie);

   

  PENTRU TUTORE:

  –       Cererea celui care solicit să fie numit tutore;

  –       B.I./C.I. (copie);

  –       Certificat de naştere/căsătorie (copie);

  –       Adeverinţă de salariu/cupon de pensie pe ultima lună;

  –       Adeverinţă medicală (în care să se specifice că nu suferă de boli psihice).

  Se va menţiona un număr de telefon de contact.

   

 • DONAŢIE – MINOR

  –       Cererea părintelui prin care încuviinţează donaţia;

  –       B.I./C.I. – părinte (copie);

  –       Certificat de naştere şi C.I. – minor dacă este cazul (copie);

  –       Declaraţia donatorului (prin care îşi exprimă acordul cu donaţia);

  –       Dacă părinţii sunt donatori este necesară numirea unui curator care să asiste/reprezinte
  minorul la perfectarea actelor de donaţie;

  –       B.I./C.I. – curator (copie);

  –       Declaraţie curator (prin care îşi exprimă acordul să reprezinte/asiste minorul la perfectarea actelor de donaţie;

  –       Adeverinţă medicală (medic de familie) – curator.

   

  Se va menţiona un număr de telefon de contact.

   

 • DESCHIDEREA PROCEDURII SUCCESORALE

  –       Cerere tip pentru eliberarea sesizării pentru deschiderea procedurii succesorale;

  –       Cererea celui care solicită  să fie numit curator pentru a reprezenta/asista minorul la dezbaterea
  succesiunii (persoana respectivă să nu fie parte concurentă la succesiune);

  –       C.I./B.I. (copie) – minor

  –       Certificat de naştere (copie) – minor;

  –       Certificat de deces (copie);

  –       C.I./B.I. (copie) – curator;

  –       Certificate de naştere/căsătorie (copie) – curator;

  –       Adeverinţă medicală (medic de familie) – curator.

   

  Se va menţiona un număr de telefon de contact