Centralizator nominal al rezultatelor concursului de ocupare a funcţiei publice  vacante de Polițist Local, clasa I, gradul profesional asistent, în cadrul Direcției Poliția Locală.

Centralizator nominal al rezultatelor concursului de ocupare a funcţiei publice  vacante de Polițist Local, clasa I, gradul profesional asistent, în cadrul Direcției Poliția Locală.

 

Nr.

Crt.

Nr înregistrare dosar Punctaj

 proba scrisă

Punctaj 

interviu

Punctaj

final

Rezultatul final
1. 17342 56,33 71 127,33 Admis
2. 16898 38,33 0 38,33 Respins

      

 

Centralizator nominal al rezultatelor concursului de ocupare a funcţiei publice  vacante de Polițist Local, clasa III, gradul profesional debutant, în cadrul Direcției Poliția Locală.

Centralizator nominal al rezultatelor concursului de ocupare a funcţiei publice  vacante de Polițist Local, clasa III, gradul profesional debutant, în cadrul Direcției Poliția Locală.

 

 

Nr.

Crt.

Nr înregistrare dosar Punctaj

 proba scrisă

Punctaj 

interviu

Punctaj

final

Rezultatul final
1. 17100 28,66 28,66 Respins
2. 17117 15 15 Respins
3. 17176 0 0 Respins