Rezultatul interviului la  concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice  vacante  de polițist local, clasa I, gradul profesional asistent, în cadrul Direcției Poliția Locală.

 Rezultatul interviului la  concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice  vacante  de polițist local, clasa I, gradul profesional asistent, în cadrul Direcției Poliția Locală.

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviu:

 

Nr. crt. Nr înregistrare dosar  

Funcţia publică

Punctajul interviului Rezultatul interviului

 

1. 17342 Polițist Local, clasa I, grad profesional asistent 71 Admis
2. 16898 Polițist Local, clasa I, grad profesional asistent Absent Respins
  • Candidatul nemuțumit poate formula contestație în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatului interviului pe care o depune, la secretarul comisiei.

 

Secretar comisie

Barbu Dorel

 

Afişat astăzi, 31 .08.2022, ora 10.00  la sediul

Primărie oraşului Buftea

 Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice  vacante  de polițist local, clasa I, gradul profesional asistent în cadrul Direcției Poliția Locala

 Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice  vacante  de polițist local, clasa I, gradul profesional asistent în cadrul Direcției Poliția Locala

 

 Având în vedere prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

 

Nr. crt. Nr înregistrare

dosar

Funcţia publică Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise

 

1. 17342 Polițist local, clasa I, grad profesional  asistent 56,33 ADMIS
2. 16898 Polițist local, clasa I, grad profesional  asistent 38,33 RESPINS

 

  • Candidații nemulțumiți poate formula contestație în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor probei scrise pe care o depune, la secretarul comisiei.
  • Candidatul declarat admis va susține interviul în data de 30.08.2022 ora 10.00 la sediul Primăriei orașului Buftea

 

 

 

Afişat astăzi,  26 .08 .2022, ora 9.00  la sediul

Primărie oraşului Buftea

Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice  vacante  de polițist local, clasa III, gradul profesional debutant în cadrul Direcției Poliția Locala

Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice  vacante  de polițist local, clasa III, gradul profesional debutant în cadrul Direcției Poliția Locala

Având în vedere prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

 

Nr. crt. Nr înregistrare

dosar

Funcţia publică Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise
1. 17100 Polițist local, clasa III, grad profesional  debutant 28,66 RESPINS
2. 17117 Polițist local, clasa III, grad profesional  debutant 15 RESPINS
3. 17176 Polițist local, clasa III, grad profesional  debutant 0 RESPINS

 

  • Candidații nemulțumiți poate formula contestație în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor probei scrise pe care o depune, la secretarul comisiei.
  • Candidatul declarat admis va susține interviul în data de 30.08.2022 ora 10.00 la sediul Primăriei orașului Buftea

 

 

 

Afişat astăzi,  26 .08 .2022, ora 9.00  la sediul

Primărie oraşului Buftea

Rezultatul interviului la  concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice  vacante  de inspector, clasa I, gradul profesional debutant, în cadrul Biroului Evidență Patrimoniu, Spațiu Locativ, Autorizații și Avize.

Rezultatul interviului la  concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice  vacante  de inspector, clasa I, gradul profesional debutant, în cadrul Biroului Evidență Patrimoniu, Spațiu Locativ, Autorizații și Avize.

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviu:

 

Nr. crt. Nr înregistrare dosar  Funcţia publică Punctajul interviului Rezultatul interviului

 

1. 17529 Inspector, clasa I, grad profesional debutant 77,33 Admis
  • Candidatul nemuțumit poate formula contestație în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatului interviului pe care o depune, la secretarul comisiei.

Rezultatul interviului la  concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice  vacante  de inspector, clasa I, gradul profesional asistent, în cadrul Serviciului Buget Finanțe Contabilitate

Rezultatul interviului la  concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice  vacante  de inspector, clasa I, gradul profesional asistent, în cadrul Serviciului Buget Finanțe Contabilitate

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviu:

 

Nr. crt. Nr. înregistrare dosar  

Funcţia publică

Punctajul interviului Rezultatul interviului

 

1. 17653 Inspector, clasa I, grad profesional asistent 78 Admis
  • Candidatul nemuțumit poate formula contestație în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatului interviului pe care o depune, la secretarul comisiei.

 

 

Rezultatul probei scrise la  concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice  vacante  de inspector, clasa I, gradul profesional asistent în cadrul Serviciului Buget Finanțe Contabilitate

Rezultatul probei scrise la  concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice  vacante  de inspector, clasa I, gradul profesional asistent în cadrul Serviciului Buget Finanțe Contabilitate

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

 

Nr. crt. Nr înregistrare

dosar

Funcţia publică Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise

 

1. 17314 Inspector, clasa I, grad profesional  asistent 12,33 RESPINS
2. 17653 Inspector, clasa I, grad profesional  asistent 52,66 ADMIS

 

  • Candidații nemulțumiți pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor probei scrise pe care o depune, la secretarul comisiei.
  • Candidatul declarat admis va susține interviul în data de 22.08.2022 ora 10.00 la sediul Primăriei orașului Buftea