Lista cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească o locuinţă de serviciu, realizată prin Programul „Construcţia de locuinţe de serviciu”, de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în oraşul Buftea, Str. Studioului, nr. 4