Eliberarea cărții de identitate provizorii când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărții de identitate

ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE PROVIZORII CÂND PERSOANA FIZICĂ NU POSEDĂ TOATE DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE

DOCUMENTE NECESARE:

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
  • 3 fotografii mărimea 3×4 cm cu bandă albă de 7 mm la bază, pe hârtie fotografică mată sau semimată; pe care să adere ştampila;
  • documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie şi a prenumelui, a datei de naştere, a stării civile, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu / adresei de reşedinţă, original;
  • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii;