Transcrierea actelor de stare civilă întocmite în străinatate

TRANSCRIEREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ ÎNTOCMITE ÎN STRĂINĂTATE

Competenţa înregistrării certificatelor/extraselor de naştere/căsătorie din străinătate:

 • pentru cetăţenii români cu domiciliul în ţară: primăria de domiciliu al unuia dintre părinţi/soţi;
 • pentru copiii sub 18 ani: primăria ultimului domiciliu avut în ţară al unuia dintre părinţi sau al părintelui cetăţean român;
 • pentru cetăţenii români domiciliaţi în străinătate:  primăria ultimului domiciliu avut în ţară de unul dintre părinţi/soţi;
 • pentru cetăţenii români care nu au avut niciodată domiciliul în România: Primăria Sectorului 1; 
 • pentru cetățenii care au redobândit cetățenia română în temeiul art. 10 și 11 din Lg. 21/1991 a cetățeniei române, republicată, cu modificările și completările ulterioare: primăriile sectoarelor municipiului București sau primăriile municipiilor reședință de județ, în termen de 90 de zile de la data depunerii jurământului de credință față de România.

TERMENUL DE SOLUȚIONARE al cererilor de transcriere este de 60 de zile de la depunerea dosarului complet.

ACTELE NECESARE TRANSCRIERII CERTIFICATELOR/EXTRASELOR DE NAŞTERE/CĂSĂTORIE:

 • cerere tip;
 • certificatul/extrasul, original şi fotocopie , apostilat/supralegalizat, dacă este cazul;
 • sau extrasul multilingv, original și fotocopie, eliberat în baza Convenției nr. 16 de la Viena din 08.09.1976  (nu necesită apostilare/supralegalizare și traducere);
 • traducerea legalizată a certificatului/extrasului original la un notar public din România sau din străinătate, apostilat sau supralegalizat, dacă este cazul;
 • act de identitate(B.I./C.I./C.I.P.), original şi valabil, paşaport românesc valabil (sau dacă este expirat, însoţit de titlu de călătorie, sau dovada ultimului domiciliu, eliberată de S .P.C.L.E.P. de la ultimul domiciliu) ;
 • certificate de naştere/căsătorie originale ale părinţilor/soţilor ;
 • certificat de naştere original apostilat/supralegalizat pentru cetăţeanul străin, dacă este cazul ;
 • certificat de cetăţenie– eliberat de Ministerul de Justiţie, original, dacă este cazul;
 • procură specială, pentru împuternicit, autentificată în ţară de un notar public, iar în străinătate  de oficiul consular român din statul respectiv sau de un notar care are Apostila conform Convenţiei de la Haga din 05.10.1961, în cazul cetăţenilor români domiciliaţi în străinătate, dacă este cazul;
 • declaraţie autentificată cu privire la numele purtat în urma căsătoriei, în situaţia în care din cuprinsul certificatului nu reiese numele soţilor după căsătorie;
 • declarație autentificată cu privire la regimul matrimonial ales, dacă din cuprinsul certificatului de căsătorie nu reiese ce regim matrimonial vor avea în timpul căsătoriei;
 • dovada desfacerii căsătoriei anterioare, dacă este cazul ;

 ACTELE NECESARE TRANSCRIERII CERTIFICATELOR/EXTRASELOR DE DECES:

Competenţa înregistrării certificatelor/extraselor de deces din străinătate:

 • cererea se adresează primarului unității administrative-teritoriale a locului de domiciliu al solicitantului, sau ultimului domiciliu avut în țară de către persoana decedată.
 • cerere tip;
 • certificatul/extrasul, original şi fotocopie, apostilat/supralegalizat, dacă este cazul;
 • sau extrasul multilingv, original și fotocopie, eliberat în baza Convenției nr. 16 de la Viena din 08.09.1976 (nu necesită apostilare/supralegalizare și traducere);
 • traducerea legalizată a certificatului/extrasului original la un notar public din România sau din străinătate, apostilat sau supralegalizat, dacă este cazul;
 • act de identitate(B.I./C.I./C.I.P.), original al decedatului;
 • act de identitate(B.I./C.I./C.I.P.), original şi valabil, paşaport românesc valabil (sau dacă este expirat, însoţit de titlu de călătorie, sau dovada ultimului domiciliu, eliberată de S .P.C.L.E.P. de la ultimul domiciliu) al solicitantului;
 • certificate de naştere/căsătorie originale ale decedatului ;
 • procură specială, pentru împuternicit, autentificată în ţară de un notar public, iar în străinătate  de oficiul consular român din statul respectiv sau de un notar care are Apostila conform Convenţiei de la Haga, în cazul cetăţenilor români domiciliaţi în străinătate, dacă este cazul.

Înscrierea schimbării numelui pronunțat în străinătate

ÎNSCRIEREA SCHIMBĂRII NUMELUI PRONUNȚAT ÎN STRĂINĂTATE

– se face cu aprobarea D.E.P.A.B.D. în baza documentului original de schimbare a numelui/naturalizare, apostilat sau supralegalizat

Actele necesare:

 • cerere tip, care se depune la primăria care are în păstrare actul de stare civilă;
 • act de identitate;
 • certificatul de schimbare a numelui sau de naturalizare în original, fotocopie si traducerea legalizată la un notar public din Romania;

procură specială, în cazul în care cererea se depune prin împuternicit, după caz.

Înscrierea divorțului pronunțat în străinătate

ÎNSCRIEREA DIVORȚULUI PRONUNȚAT ÎN STRĂINĂTATE

– se face în baza sentinţei de divorţ originală, definitivă, pronunţată în străinătate, apostilată sau supralegalizată conform legii.

 Actele necesare:

 • cerere tip;
 • act de identitate;
 • sentința judecătorească din străinătate în original, fotocopie și traducerea legalizată la un notar public din Romania;
 • sentința judecătorească recunoscută de către tribunalul competent a solutiona cereri de recunoaștere, respectiv tribunalul de pe raza județului unde își are sau a avut domiciliul persoana interesată, definitivă și irevocabilă, după caz;
 • procură specială, în cazul în care cererea se depune prin împuternicit, după caz.