ÎNSCRIEREA SCHIMBĂRII NUMELUI PRONUNȚAT ÎN STRĂINĂTATE

  • se face cu aprobarea D.J.E.P. ILFOV în baza documentului original de schimbare a numelui/naturalizare, apostilat sau supralegalizat;

Actele necesare:

  • cerere tip, care se depune la primăria care are în păstrare actul de stare civilă;
  • act de identitate;
  • certificatul de schimbare a numelui sau de naturalizare în original și traducerea legalizată la un notar public din Romania;

procură specială, în cazul în care cererea se depune prin împuternicit, după caz.