Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 24.05.2023 pentru ocuparea postului de inspector de specialitate în cadrul compartimentului Arhivă

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 24.05.2023 pentru ocuparea postului de inspector de specialitate în cadrul compartimentului Arhivă

 

 Având în vedere prevederile art. 36, alin(1) din  Hotărârea Guvernului nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

 

Nr. crt.

Nr. Înregistrare dosarFuncţia Rezultatul selecţiei dosarelor
1.9599Inspector de specialitateADMIS

 

  • Candidatul declarat admis va susţine proba scrisă în data de 24.05.2023, ora 10.00, la sediul Primăriei oraşului Buftea.