Centralizator nominal al rezultatelor concursului de ocupare a funcţiei publice  vacante de Şef Birou,  în cadrul Biroului Constatare, Impunere, Încasare Debite

Centralizator nominal al rezultatelor concursului de ocupare a funcţiei publice  vacante de Şef Birou,  în cadrul Biroului Constatare, Impunere, Încasare Debite

 

Nr.

Crt.

Nr înregistrare dosarPunctaj

 proba scrisă

Punctaj 

interviu

Punctaj

final

Rezultatul final
1.1195883,690174Admis

 

Afişat astăzi, 27.06 .2023, ora 16.00, la sediul Primăriei oraşului Buftea

 

 

 

 

 

Rezultatul interviului la  concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice  vacante  de  Şef Birou,  în cdrul Biroului Constatare, Impunere, Încasare Debite

Rezultatul interviului la  concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice  vacante  de  Şef Birou,  în cdrul Biroului Constatare, Impunere, Încasare Debite

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviu:

 

Nr. crt.Nr înregistrare dosar 

Funcţia publică

Punctajul interviuluiRezultatul interviului

 

1.11958Şef Birou90Admis
  • Candidatul nemuțumit poate formula contestație în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor interviului pe care o depune, la secretarul comisiei.

 

Secretar comisie

Barbu Dorel

 

Afişat astăzi, 26 .06.2023 ora 16.00  la sediul Primărie oraşului Buftea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultatul probei scrise la   concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice vacante  de Şef Birou,  în cadrul Biroului Constatare, Impunere, Încasare Debite

Rezultatul probei scrise la  

concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice vacante  de

Şef Birou,  în cadrul Biroului Constatare, Impunere, Încasare Debite

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

Nr. crt.Nr. înregistrare dosar 

Funcţia publică

Punctajul probei scriseRezultatul probei scrise

 

1.11958Şef Birou83,6Admis
  • Candidatul nemulțumit poate formula contestație în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor probei scrise pe care o depune, la secretarul comisiei.
  • Candidatul declarat admis va susține interviul în data de 26.06.2023 ora 14.00 la sediul Primăriei orașului Buftea

Afişat astăzi,   22.06.2023, ora 13.00  la sediul

Primărie oraşului Buftea

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul  organizat pentru  ocuparea funcţiei publice vacante de Şef Birou,  în cadrul Biroului Constatare, Impunere, Încasare Debite

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul  organizat pentru  ocuparea funcţiei publice vacante de Şef Birou,  în cadrul Biroului Constatare, Impunere, Încasare Debite

 

Având în vedere prevederile 40 alin(1) lit.a) şi art. 50 alin(1) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

 

Nr. crt.

Nr înregistrare

          dosar

Funcţia publicăRezultatul selecţiei dosarelorObservații
1.11958Şef BirouAdmis 

 

  • Candidații declarați admis vor susţine proba scrisă în data de 22.06.2023, ora 10.00, la sediul Primăriei oraşului Buftea.
  • Candidatul, în cazul în care este nemulţumit de rezultatele obţinute, poate formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Frăţilă Nicoleta, inspector.