Rezultatul probei scrise la   concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice vacante  de Şef Birou,  în cadrul Biroului Constatare, Impunere, Încasare Debite

Rezultatul probei scrise la  

concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice vacante  de

Şef Birou,  în cadrul Biroului Constatare, Impunere, Încasare Debite

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

Nr. crt.Nr. înregistrare dosar 

Funcţia publică

Punctajul probei scriseRezultatul probei scrise

 

1.11958Şef Birou83,6Admis
  • Candidatul nemulțumit poate formula contestație în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor probei scrise pe care o depune, la secretarul comisiei.
  • Candidatul declarat admis va susține interviul în data de 26.06.2023 ora 14.00 la sediul Primăriei orașului Buftea

Afişat astăzi,   22.06.2023, ora 13.00  la sediul

Primărie oraşului Buftea