Centralizator nominal al rezultatelor concursului de ocupare a funcţiei publice  vacante de Şef Birou,  în cadrul Biroului Constatare, Impunere, Încasare Debite

Centralizator nominal al rezultatelor concursului de ocupare a funcţiei publice  vacante de Şef Birou,  în cadrul Biroului Constatare, Impunere, Încasare Debite

 

Nr.

Crt.

Nr înregistrare dosarPunctaj

 proba scrisă

Punctaj 

interviu

Punctaj

final

Rezultatul final
1.1195883,690174Admis

 

Afişat astăzi, 27.06 .2023, ora 16.00, la sediul Primăriei oraşului Buftea