Centralizator nominal al rezultatelor concursului de ocupare a funcţiei publice  vacante de Polițist Local, clasa III, gradul profesional principal,

Centralizator nominal al rezultatelor

concursului de ocupare a funcţiei publice  vacante de

Polițist Local, clasa III, gradul profesional principal, în cadrul

Compartimentului Circulație pe Drumurile Publice, Disciplina în Construcții, Afișaj Stradal – Direcția Poliția Locală.

 

 

Nr.

Crt.

Nr înregistrare dosarPunctaj

 proba scrisă

Punctaj 

interviu

Punctaj

final

Rezultatul final
1.35456165126Admis

      

 

Afişat astăzi, 15.03.2023, ora 16.00,

la sediul Primăriei oraşului Buftea