Stațiile de transport public din orașul Buftea vor fi dotate cu panouri digitale pentru informarea călătorilor în timp real privind organizarea și funcționarea programului de circulație a vehiculelor.

Stațiile de transport public din orașul Buftea vor fi dotate cu panouri digitale pentru informarea călătorilor în timp real privind organizarea și funcționarea programului de circulație a vehiculelor.

Utilizatorii transportului public din județul Ilfov vor putea afla în timp real când vine autobuzul în stație. Stațiile vor fi dotate cu echipamente care să ofere informații în timp real privind programul de circulație a vehiculelor de transport public, informarea călătorilor urmând a se realiza atât vizual, cât și audio

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI), prin rolul său de integrator și suport tehnic, a sprijinit pregătirea și depunerea unei cereri de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în valoare de peste 3,4 milioane de euro fără TVA, aferentă proiectului „Sistem ITS integrat Smart & Green Mobility – Informarea călătorilor în stațiile de transport public”.

Cererea de finanțare depusă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10/I1.2, Runda 1, aferent Componentei C10 – Fondul local, Operațiunea I1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC, de către 21 de unități administrativ-teritoriale membre TPBI, în parteneriat cu Consiliul Județean Ilfov, a fost aprobată în cursul lunii februarie 2023.

Din parteneriat fac parte orașele Popești-Leordeni ca lider de parteneriat, Bragadiru, Buftea, precum și comunele Afumați, Balotești, Chiajna, Ciolpani, Ciorogârla, Clinceni, Copăceni, Corbeanca, Cornetu, Dascălu, Dărăști-Ilfov, Dobroești, Glina, Grădiștea, Gruiu, Moara Vlăsiei, Nuci și Vidra.

Obiectivul general al investiției reprezintă digitalizarea serviciilor de informare a călătorilor în stații în vederea creșterii atractivității sistemului de transport public, prin integrarea și interoperabilitatea la nivelul sistemului de transport public între servicii și operatori, precum și creșterea nivelului de predictibilitate a programului de circulație. Proiectul vizează de asemenea adaptarea sistemului la necesitățile publicului larg, prin dotarea panourilor cu dispozitive audio.

Viitoarele etape ale proiectului vizează pregătirea documentației tehnico-economică aferentă investiției și ulterior demararea procedurii de achiziție a echipamentelor și software-ului dedicate sistemului pentru informarea călătorilor în stațiile de transport public.
Călătorii vor putea beneficia de informații afișate în timp real pe panourile digitale începând cu anul 2024.
Proiectul reprezintă parte integrată dintr-un proiect ITS strategic integrat (Sisteme de Transport Inteligente) în curs de dezvoltare la nivelul TPBI, PMB și CJI ce vizează modernizarea sistemului public de transport prin dezvoltarea componentelor ITS pentru transportul public din regiunea București Ilfov. Acest proiect se alătură celorlalte investiții și măsuri propuse de TPBI pentru îmbunătățirea transportului public și mobilității în regiunea București-Ilfov.

Sursa: Consiliul Județean Ilfov