Rezultatul probei interviu pentru concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice  vacante  de inspector, clasa I, gradul profesional principal, în cadrul Biroului Evidență Patrimoniu, Spațiu Locativ, Autorizații și Avize.

Rezultatul probei interviu pentru concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice  vacante  de inspector, clasa I, gradul profesional principal, în cadrul Biroului Evidență Patrimoniu, Spațiu Locativ, Autorizații și Avize.

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviu:

 

Nr. crt. Nr înregistrare dosar  

Funcţia publică

Punctajul interviului Rezultatul interviului

 

1. 7992 Inspector, clasa I, grad profesional principal 90 Admis
  • Candidatul nemuțumit poate formula contestație în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor interviului pe care o depune, la secretarul comisiei.