În baza Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările şi completările ulterioare, serviciul de achiziţii publice şi investiţii organizează procedurile de atribuire a contractelor de furnizare, servicii sau lucrari.

Notă ! Căutarile pe site-ul https://sicap-prod.e-licitatie.ro/, în funcţie de denumirea autorităţii contractante, se fac după expresia ‘Primăria Orașului Buftea’