În baza Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările şi completările ulterioare, Serviciul de Achiziţii Publice şi Investiţii organizează procedurile de atribuire a contractelor de furnizare, servicii sau lucrari. Potrivit actului normativ menționat, autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (5) din Lege.
Pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, autoritatea contractantă utilizeaza Sistemul Electronic de Achiziții Publice raportat la pragurile valorice prevăzute de lege.

Notă! Căutarile pe site-ul https://sicap-prod.e-licitatie.ro, în funcţie de denumirea autorităţii contractante, se fac după expresia ‘Primăria Orașului Buftea’.