TAXE ȘI IMPOZITE LOCALE – PRIMĂRIA ORAȘULUI BUFTEA-

 • Acte Necesare Persoane Fizice
 • Acte Necesare Persoane Juridice
 • DOBANDIRE CLADIRI SI/SAU TERENURI – 2 exemplare:

  • Declaratie de impunere (formularul se gaseste la sediul Primariei Buftea sau pe site-ul acesteia);
  • Actul de proprietate (contract de vanzare-cumparare, contract de donatie, contract de intretinere, titlu de proprietate, certificat de mostenitor, contract de partaj voluntar, sentinta civila, autorizatie de construire, ordinul prefectului, etc.);
  • Act de identitate (C.I., B.I.);
  • Documentatie cadastrala (schite, fisa bunului imobil, incheiere de intabulare);
  • Orice alt document considerat relevant.

  INSTRAINARE CLADIRI SI/SAU TERENURI (2 exemplare):

  • Declaratie de impunere (formularul se gaseste la sediul Primariei Buftea sau pe site-ul acesteia);
  • Act de instrainare (contract de vanzare-cumparare, contract de donatie, contract de intretinere,  contract de partaj voluntar, sentinta civila, autorizatii de demolare etc.);

   

  DOBANDIRE MIJLOACE DE TRANSPORT (1 exemplar):

  • Declaratie de impunere (formularul se gaseste la sediul Primariei Buftea sau pe site-ul acesteia);
  • Act de dobandire (contract de vanzare-cumparare, factura fiscala, contract de leasing financiar, etc.);
  • Act de identitate (C.I., B.I.);
  • Cartea de identitate a mijlocului de transport;
  • Certificatul de atestare fiscala de la domiciliul vanzatorului (daca este alta localitate decat Buftea);
  • Fisa de inmatriculare;
  • Procesul verbal de predare-primire, in cazul mijloacelor de transport achizitionate in sistem de leasing financiar.

  INSTRAINARE MIJLOACE DE TRANSPORT (1 exemplar):

  • Actul de instrainare (contract de vanzare-cumparare, factura fiscala, certificat de distrugere, etc.);
  • Cartea de identitate a mijlocului de transport;
  • Fisa de inmatriculare.
 • DOBANDIRE CLADIRI SI/SAU TERENURI – 2 exemplare:

  • Declaratie de impunere (formularul se gaseste la sediul Primariei Buftea sau pe site-ul acesteia);
  • Actul de proprietate (contract de vanzare-cumparare, contract de donatie, contract de partaj voluntar, sentinta civila, autorizatie de construire, factura fiscala, etc.);
  • C.U.I., act constitutiv (statut), certificat constatator, contract de inchirire sau comodat pentru sediu sau punct de lucru (pentru persoanele juridice cu sediu sau punct de lucru in Buftea);
  • Documentatie cadastrala (schite, fisa bunului imobil, incheiere de intabulare);
  • Balanta de verificare din luna dobandirii;
  • Orice alt document considerat relevant.

   

  INSTRAINARE CLADIRI SI/SAU TERENURI (2 exemplare):

  • Declaratie de impunere (formularul se gaseste la sediul Primariei Buftea sau pe site-ul acesteia);
  • Act de instrainare (contract de vanzare-cumparare, contract de donatie, contract de partaj voluntar, sentinta civila, autorizatie de demolare, factura fiscala, etc.);

  DOBANDIRE MIJLOACE DE TRANSPORT (1 exemplar):

  • Declaratie de impunere (formularul se gaseste la sediul Primariei Buftea sau pe site-ul acesteia);
  • Act de dobandire (contract de vanzare-cumparare, factura fiscala, contract de leasing financiar, etc.);
  • C.U.I., act constitutiv (statut), certificat constatator, contract de inchirire sau comodat pentru sediu sau punct de lucru (pentru persoanele juridice cu sediu sau punct de lucru in Buftea);
  • Cartea de identitate a mijlocului de transport;
  • Certificatul de atestare fiscala de la domiciliul/sediul vanzatorului (daca este alta localitate decat Buftea);
  • Fisa de inmatriculare;
  • Procesul verbal de predare-primire, in cazul mijloacelor de transport achizitionate in sistem de leasing financiar.

  INSTRAINARE MIJLOACE DE TRANSPORT (1 exemplar):

  • Actul de instrainare (contract de vanzare-cumparare, factura fiscala, certificat de distrugere, etc.);
  • Cartea de identitate a mijlocului de transport;
  • Fisa de inmatriculare.

 • Formulare Persoane Fizice
 • Formulare Persoane Juridice