Din evidenţele Bibiotecii oraşului Buftea rezultă că aceasta a fost înfiinţată în anul 1955. Primul fond de carte a fost în număr de 1500 de volume.

   Biblioteca oraşului Buftea deţine la ora actuală un număr de 44330 volume din toate domeniile cunoaşterii. Prin definitie, Biblioteca oraşului Buftea are un caracter enciclopedic.

   Sediul Bibliotecii se află pe B-dul. Mihail Eminescu la nr. 3, în clădirea Casei de Cultură de aproximativ 31 de ani.

   Biblioteca oraşului Buftea are în momentul de faţă două secţii: secţia de împrumut pentru adulţi şi secţia de împrumut pentru copii, ambele cu acces liber la raft  şi sala de lectură.

   Fondul de carte al bibliotecii este structurat în opt mari clase, corespunzătoare principalelor domenii ale cunoaşterii umane (generalităţi, filosofie, religie şi teologie, ştiinţe sociale, ştiinţe exacte, ştiinţe aplicate, artă şi sport, lingvistică şi literatura, geografie, istorie).

 

SERVICII OFERITE

 
  • înscrierea cititorilor (poate deveni potenţial cititor orice cetăţean care solicită serviciile bibliotecii);
  • împrumutul publicaţiilor la domiciliu (pot împrumuta cărţi numai cetăţenii cu domiciliul stabil în oraşul Buftea; cei din afara localităţii pot consulta publicaţiile solicitate la sala de lectură). Biblioteca deţine colecţii din toate domeniile cunoaşterii umane;
  • termenul de restituire al publicaţiilor este de 14 zile calendaristice, care poate fi prelungit cu acordul bibliotecarului;
  • consultarea la sala de lectură a publicaţiilor periodice şi seriale, a lucrărilor de referinţă (dicţionare, enciclopedii, atlase, albume, culegeri de probleme etc.) şi a documentelor într-un singur exemplar;
  • împrumut interbibliotecar (atunci când biblioteca nu deţine cartea solicitată de către cititor apelează la alte biblioteci de pe raza judeţului Ilfov;
  • biblioteca vine în sprijinul şcolilor punând la dispozitia elevilor materiale din bibliografia şcolară;
  • organizarea de „Zile deschise ale bibliotecii” în care elevii, însoţiţi de dascăli, vin pentru prima dată într-un asemenea aşezământ; elevii vizitează biblioteca, li se fac cunoscute colecţiile de cărţi şi modalitatea în care sunt aşezate, cum pot fi regăsite uşor, li se prezintă condiţiile de înscriere, mulţi dintre ei devenind cititori până la terminarea studiilor şi chiar până mai târziu;
  • informarea cititorilor asupra fondului de carte existent în biblioteca prin intermediul cataloagelor topografice;
  • informare la cerere (orală şi scrisă). Atunci când apare o solicitare pe o anumită temă, bibliotecarul pune la dispoziţia cititorului cărţile care tratează tema respectivă şi întocmeşte şi lista bibliografică;
  • biblioteca organizează activităţi culturale, expoziţii de carte, tematice, omagiale şi de cărţi noi apărute în bibliotecă. 

Pentru înscrierea la bibliotecă este necesară:
– prezentarea buletinului/cărţii de identitate, care să ateste calitatea de locuitor al oraşului Buftea. Pentru înscrierea copiilor sub 14 ani se cere prezentarea B.I/ C.I. al unuia dintre părinţi;
  Pe baza datelor se va completa Fişa-Contract de împrumut, care este valabilă 5 ani şi care se va viza anual.

 PROGRAM DE LUCRU

LUNI – JOI

08:00 – 16:30

VINERI

08:00 – 14:00

Telefon : 031/824.12.31